Tôi ngó về cuối [Dm] trời tay ôm kỷ vật, Tình [Gm] yêu giữa tôi với [Am] người Chỉ còn sót [C] lại tấm [Dm] hình gìn giữ được [Gm] thôi Hình [C] hài này giết dần [F] tôi cũng bởi [Dm] lời thề non hẹn [A] suối Trông nét mặt nhớ [Dm] người......