Những bài hát sáng tác bởi nhạc sĩ Thanh Triết

  • Hợp âm dạo: [Abm]-[Eb7] | [Eb]-[Abm] | [E]-[Eb] | [Eb] [Abm]-[Eb] | [Ebm7]-[Abm] | [E]-[Eb] | [Absus4] Nhìn [Abm] mùa [Abm/Eb] phượng nhuộm đỏ [Abm] thắm [Eb] Nhớ xưa chung [E] đường, Cùng chung mái [B] trường Nhặt nụ hoa kết [Ebm] hương Trò chơi trẻ [Gb] thơ, khắc vào mộng [E] mơ. [Eb] Rồi [Abm]......

    Học sinh - Sinh viên Bolero

    Linh Lee