Sheet nhạc bài: CÁT BỤI CUỘC ĐỜI

Hợp âm

Lời bài hát

 
Intro:               
               
Này bạn thân ơi,  số kiếp nhân sinh
Chỉ là cõi tàn trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó
Mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ
Thì cũng đều đôi tay trắng.
Đời là phù du,  ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ngét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua   
Người ơi hãy nhớ..ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.
Cuộc đời là bao,  hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim,  để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn
Chẳng nối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai 
             
                 
Đời là phù du,  ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ngét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua   
Người ơi hãy nhớ.. ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.
Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim, để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn
Chẳng nối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai
Để rồi một mai ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng ưu buồn, chẳng nối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự... nơi trần ai