Hợp âm dạo (Băng Tâm): [B] | [E][Ebm] | [Em] | [Ebm]-[Gb] | [Gb] Trọn đêm nhớ [B] anh [Gb] Chuyện [B] xưa [Gb] anh hay thường hứa [Gb]-[B] Anh [B] hẹn chờ [E] nhau [E/B] Cùng [Db] đi dâng lễ [B] nửa đêm [Gb]-[B] Thầm [Gb] mong ngày [Abm] ấy Đến [Abm/Eb] với em thật [E] nhanh......