SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Sáng tác : Mạnh Phát
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3299
Sheet nhạc

SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG - Đan Nguyên

Điêu: Slow Rock

[Dm] | [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [A] | [Dm] | [Gm] | [Dm]

1. Chiều xưa phai [Dm] nắng dấu mòn đưa lối [Dm] | [A]
Soi bóng chung đôi mà hoá [Dm] chia phôi [Dm] | [Dm]
Sương lạnh chiều [C] đông vương tiếng [F] thở
Của [Dm] người nguyện đợi [Bb] chờ nghẹn ngào giờ [Gm] tiễn đưa. [Gm] | [Gm]

2. Chợt thấy lòng rớt giữa [A] hư vô [A] | [A]
Ðưa tiễn nhau [Gm] đi ngại những [Dm] đêm mưa [Dm] | [Dm]
Ðêm chập chờn [C] buông lên giấc [F] mộng
Em [Bb] vẫn thường gặp [Gm] anh như lúc [A] xưa nơi sân [Dm] trường. [Dm] | [Dm]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Am] hướng [Esus4] | [A]
Em ở lại [Dm] sầu thương [Am] | [Dm]
Buốt giá câu [Bb] thơ những lúc [Gm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [C] xưa vẫn nhớ [A] thương chờ
Mà đắm trong nghẹn ngào. [Esus4] | [Am]

3. Mười năm mơ [Dm] kết mây thành [F] hoa trắng [A] | [Dm]
Mây vỡ hoa [E] tan tàn giấc [Dm] mơ hoa [Am] | [Dm]
Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A] hồn tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Dm] | [Dm]

[Dm] | [Dm] | [Asus4] | [A] | [Dm]

[Dm] | [Dm] | [C] | [F] | [Dm] | [Bb]

[Bb] | [Gm] | [Gm] | [Gm]

Chợt thấy lòng rớt giữa [A] hư vô [A] | [A]
Ðưa tiễn nhau [Gm] đi ngại những [Dm] đêm mưa [Dm] | [Dm]
Ðêm chập chờn [C] buông lên giấc [F] mộng
Em [Bb] vẫn thường gặp [Gm] anh như lúc [A] xưa nơi sân [Dm] trường. [Dm] | [Dm]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Am] hướng [Em] | [Am]
Em [A7] ở lại sầu [Dm] thương [Am] | [Dm]
Buốt giá câu [Bb] thơ những lúc [Gm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [C] xưa vẫn nhớ [A] thương chờ
Mà đắm trong nghẹn ngào. [Em] | [A]

3. Mười năm mơ [Dm] kết mây thành [F] hoa trắng [A] | [Dm]
Mây vỡ hoa [E] tan tàn giấc [Dm] mơ hoa [Am] | [Dm]
Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A7] hồn tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Dm]

Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A7] hồn [A7]...
tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Gm] | [Bb] | [A7]-[Dm]

Dm

123

Gm

34
III

Bb

234

A

123

C

123

F

234

Am

123

Esus4

23

E

123

Asus4

12

Em

23

A7

23

[Am] | [C] | [Dm] | [Dm] | [E7] | [E7]

[Am] | [Am] | [F] | [Dm] | [E] | [Am]

[Am] | [E] | [F] | [Dm] | [E] | [F] | [G]-[F]-[Am/E]

1. Chiều xưa phai [Am] nắng dấu mòn đưa lối [Am] | [Bsus4]
Soi bóng [Em] chung đôi mà hoá [Am] chia phôi [Em] | [F]
Sương lạnh chiều [G] đông vương tiếng [C] thở
Của [Am] người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ [Dm] tiễn đưa. [Dm] | [Dm]

2. Chợt thấy lòng [Bb] như rớt giữa [Am] hư vô [C] | [Bm]
Ðưa tiễn nhau [E] đi ngại những [Am] đêm mưa [Am/E] | [F]
Ðêm chập chờn [G] buông lên giấc [C] mộng
Em [Am] vẫn thường gặp [Dm] anh như lúc [F] xưa nơi sân [Am] trường. [Dm] | [Am]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Em] hướng [Bm] | [E]
Em ở lại [Am] sầu thương [Am/E] | [F]
Buốt giá câu [A] thơ những lúc [Dm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [Em] xưa vẫn nhớ [Bm] hương chờ
Mà đắm trong nghẹn [E] ngào. [F] | [E]

3. Mười năm mơ [C] kết mây thành [A] hoa trắng [C] | [Am]
Mây vỡ hoa [Em] tan tàn giấc [Am] mơ hoa [Em] | [F]
Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm
Của tâm [E] hồn [Am] tròn mơ. [Dm] | [A] | [Am]

[Am] | [C] | [Bm] | [E] | [Am] | [Am] | [F] |

[G] | [C] | [Am] | [Dm] | [F] | [Am] | [Dm] | [Am]

ĐK:
Anh lên đường trăm [E] hướng [B] | [E]
Em [B] ở lại sầu [Am] thương [E] | [F]
Buốt giá câu [Em] thơ những lúc [Dm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [Em] xưa vẫn nhớ [B] thương chờ
[Dm] đắm trong nghẹn [E] ngào. [F] | [Em]

3. Mười năm mơ [C] kết mây thành [Am] hoa trắng [C] | [Bm]
Mây vỡ hoa [Em] tan tàn giấc [Am] mơ hoa [Em] | [F]
Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm của tâm hồn [Am] tròn mơ. [Dm] | [A]

Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm
Của [B] tâm hồn  [E] | [E] … [Am] tròn mơ.

[Am] | [A7] | [E] | [Am]

Am

123

C

123

Dm

123

E7

1234

F

234

E

123

G

123

Am/E

123

Bsus4

23

Em

23

Bb

234

Bm

234

A

123

B

234

A7

23
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Sáng tác: Thiện Giang
SỐ KIẾP - Đan Nguyên Hợp âm dạo (Slow): [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Dm] Tôi đã [Dm] đi bên cạnh một người Trong con [Em/G] tim còn thương nhớ [A] một người [A] Một người gần [C] bên nghe muôn trùng xa [Bb]...

SỐ KIẾP - Đan Nguyên

Hợp âm dạo (Slow):

[Dm] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Dm]

Tôi đã [Dm] đi bên cạnh một người
Trong con [Em/G] tim còn thương nhớ [A] một người [A]
Một người gần [C] bên nghe muôn trùng xa [Bb] cách
Một người ngàn [A] khơi còn nợ lời yêu [Dm] thương. [Gm]
Trong oan [Dm] trái cuộc [Gm] đời [Gm]

Bao cay [Bb] đắng lòng [A] người [A]
Tình yêu [C] có một [Am] người [Am]
Mà phải [Gm] sống với một [Dm] người [Bb]
Một [D] người nợ không [C] duyên [C]
Một [Bb] người duyên không [F] nợ [F]
Nên đời [C] mãi đảo [A] điên,
Nên đời còn lắm ưu [Dm] phiền. [G] | [Dm]

Con nước trôi theo dòng đời vô tình [Dm]
Người đã [Gm] xa chỉ [C] là giấc mộng [F] qua [F]
Và thời [A] gian đi có [Gm] bao giờ trở [A] lại [A]
Thôi yên phận [F] mình chờ [A] phai kiếp nhân [Dm] sinh. [Dm]

[Gm] | [Gm] | [Bb] | [Dm] | [E] | [A] | [A] |

[Gm] | [Gm] | [Dm] | [Dm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Bb]

Trong oan [Dm] trái cuộc [Gm] đời [Gm]
Bao cay [Bb] đắng lòng [A] người [A]
Tình yêu [C] có một [Am] người [Am]
Mà phải [Gm] sống với một [D] người [Bb]
Một [D] người nợ không [C] duyên [C]
Một [Bb] người duyên không [F] nợ [C]
Nên đời mãi đảo [A] điên,
Nên đời còn lắm ưu [Dm] phiền. [G] | [D]

Con nước [Dm] trôi theo dòng đời vô tình [Dm]
Người đã [Gm] xa chỉ [C] là giấc mộng [Am] qua [F]
Và thời [A] gian đi có [Gm] bao giờ trở [A7] lại [A]
Thôi yên phận [F] mình chờ [A] phai kiếp nhân [Dm] sinh. [Bb]
Thôi yên phận [A] mình chờ phai kiếp nhân [Dm] sinh.
Hợp âm

GIÃ TỪ

4527
Sáng tác: Tô Thanh Tùng
  GIÃ TỪ - Đan Nguyên Hợp âm dạo (Bolero): [Am] | [F] | [Dm7] | [G]-[C] | [E]-[Am] | [F] | [Dm] | [Bm7]-[E] | [E] Tuổi đời chân đơn [Am] côi, gót [A] mòn đại lộ [F] buồn Đèn [G] đêm bóng mờ nhạt [C] nhòa [A] Hồn lắn...

 

GIÃ TỪ - Đan Nguyên

Hợp âm dạo (Bolero):

[Am] | [F] | [Dm7] | [G]-[C] | [E]-[Am] | [F] | [Dm] | [Bm7]-[E] | [E]

Tuổi đời chân đơn [Am] côi, gót [A] mòn đại lộ [F] buồn
Đèn [G] đêm bóng mờ nhạt [C] nhòa
[A] Hồn lắng tâm [G] tư, [Dm] đi vào dĩ [Am] vãng
Đường tình không chung [E] lối
Mang nuối tiếc cho nhau [F]-[E]

Ngày nào tay trong [Am] tay, lối về cùng hẹn [F] hò
Dìu [Em] em giấc mộng vừa [C] tròn
[A/C#] Tình thắm môi [Dm] hồng, đêm dài lưu [Am] luyến,
Nghẹn [Esus4] ngào trong thương [E] nhớ
Vì mai bước [Am] theo chồng. [Dm]-[Am]

ĐK:

Em sang ngang [F] rồi chôn kỷ niệm vào thương [Am] nhớ.
Hôn lên tóc mềm lệ [A] sầu thắm ướt đôi [Dm6] mi
Xin em một [G] lần cho ước [Em] nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không [G] thành thôi giã [Em] từ đi [Am] em ơi…[D]-[Am]

Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào [F] hồn
Bờ [G] môi tắt hẳn nụ [C] cười
[A] Giây phút bên [Dm] nhau nay còn đâu [Am] nữa
Người về trong thương [E] nhớ
Người đi nhớ [Am] thương người [Dm]-[Am]

[Am] | [F] | [G] | [Am] | [F]-[Am]

[E]-[Am] | [F] | [Dm] | [Ab/Eb]-[E]

Ngày nào tay trong [Am] tay, lối về cùng hẹn [F] hò
Dìu [Em] em giấc mộng vừa [C] tròn
[A/Db] Tình thắm môi [Dm] hồng, đêm dài lưu [Am] luyến,
Nghẹn [Esus4] ngào trong thương [E] nhớ
Vì mai bước [Am] theo chồng. [Dm]-[Am]

ĐK:

Em sang ngang [F] rồi chôn kỷ niệm vào thương [Am] nhớ.
Hôn lên tóc mềm lệ [A] sầu thắm ướt đôi [Dm6] mi
Xin em một [G] lần cho ước [Em] nguyện tình yêu cuối
Thương yêu không [G] thành thôi giã [Em] từ đi [Am] em ơi…[D]-[Am]

Người về lên xe hoa, kỷ niệm buồn vào [F] hồn
Bờ [G] môi tắt hẳn nụ [C] cười
[A] Giây phút bên [Dm] nhau nay còn đâu [Am] nữa
Người về trong thương [E] nhớ
Người đi nhớ [Am] thương người

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Vinh Sử
ĐÊM LANG THANG - Đan Nguyên Hợp âm dạo (Slow Rock): [Am] | [Am] | [Bm] | [Em7] | [C] | [C] | [E] | [E] Bước lang [Am] thang qua từng vỉa hè Biết đêm [G] nay đi về nơi [Am] đâu Người yêu [G] ơi! [Em] đã [Em] sang ngang Tì...

ĐÊM LANG THANG - Đan Nguyên

Hợp âm dạo (Slow Rock):

[Am] | [Am] | [Bm] | [Em7] | [C] | [C] | [E] | [E]

Bước lang [Am] thang qua từng vỉa hè
Biết đêm [G] nay đi về nơi [Am] đâu
Người yêu [G] ơi! [Em] đã [Em] sang ngang
Tình [F] yêu ơi! Xin vấn [Dm] khăn tang
[Am] Anh mất em đời như cánh [G] diều băng [E] xa [B]

Vẫn lang [A] thang như người không nhà
Đã [G] xa em nghe buồn [Am] nghĩa trang
Người [G] yêu ơi!  chắc đang vui
Nào em [F] hay anh rất đơn côi
[A] Gom góp kỷ [Em] niệm giây phút [G] tình chia [Am] phôi [Bm]

Em [Am] ơi! Thà rằng ngày xưa em đừng [Dm] thề
Trong cuộc [Am] tình mãi mãi yêu anh
Thì ngày nay anh đâu muộn [C] phiền
Khi em ngoảnh [Dm] mặt cho anh [F] bỏ cuộc trong nước [E] đua tình [E]

Em [Am] ơi! Thà rằng ngày xưa em [Dm] đừng thề
Trong cuộc [Am] đời yêu chỉ anh thôi [Am]
Thì ngày nay anh đâu tuyệt [Am7] vọng
Phong ba ngập [Dm] lòng trông theo bụi hồng em bước [Am] vu quy [Am]

Cứ lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đi [G] đâu đêm dài bơ [Am] vơ
Làm sao [G] quên khu phố [E] công viên
Ngồi [Gm] bên nhau nghe lá me [Dm] rơi
[Am] Nay cách ngăn [Em] rồi anh buốt [G] lạnh con [Em] tim [Em]

Muốn quên [Am] em, quên đời, quên người
Mới [G] lang thang như kẻ [Am] tha phương
Trời [G] cho anh con số [Em] không may
Để [F] yêu [Gm] em mang lấy [D] chua cay
[Am] Anh chiếc ga [Em7] nhỏ cho chuyến [G] tàu em [Am] qua [Am]

[Am] | [Dm6] | [Dm6] | [C] | [C] | [Dm] | [E] | [Am]

Em [Am] ơi! Thà rằng ngày xưa em đừng [Dm] thề
Trong cuộc [Am] tình mãi mãi yêu anh
Thì ngày nay anh đâu muộn [C/G] phiền
Khi em ngoảnh [Dm/F] mặt cho anh [F] bỏ cuộc trong nước [E] đua tình [E]

Em [Am] ơi! Thà rằng ngày xưa em [Dm] đừng thề
Trong cuộc [Am] đời yêu chỉ anh thôi [Am]
Thì ngày nay anh đâu tuyệt [C] vọng
Phong ba ngập [F] lòng trông theo bụi hồng em bước [Am] vu quy [Asus4]-[Am]

Cứ lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đi [G] đâu đêm dài bơ [Am] vơ
Làm sao [G] quên khu phố [E] công viên
Ngồi [F] bên nhau nghe lá me rơi
[A] Nay cách ngăn [Em] rồi anh buốt [G] lạnh con [Em] tim [Em]

Muốn quên [Am] em, quên đời, quên người
Mới [G] lang thang như kẻ [Am] tha phương
Trời [G] cho anh con số [Em] không may
Để [F] yêu em mang lấy [Dm] chua cay
[Am] Anh chiếc ga [G] nhỏ cho chuyến tàu em [Am] qua [F]

Bước lang [Am] thang như kẻ điên [C] cuồng
Biết đêm [D] nay đi về nơi [Am] đâu
Vẫn lang [Am] thang như kẻ không [C] nhà
Biết đi [D] đâu [G] đêm dài bơ [Am] vơ
Muốn quên [Am] em mới lang [D] thang Biết đêm [Bm] nay [E]... đi [G] về [Cm] nơi [Am] đâu?
Hợp âm Sheet nhạc

TÚY CA

6740
Sáng tác: Châu Kỳ
TÚY CA - Đan Nguyên Hợp âm dạo (Slow Rock): [Dm7] | [F] | [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Bb] | [Am] | [Dm] Thà rót [G] cho ta trăm [Dm] nghìn chum rượu độc [Dm] Đừng một [C] lời nào mai [Dm] mỉa cho [F] nhau [F] Đưa ta [C] đi, đư...

TÚY CA - Đan Nguyên

Hợp âm dạo (Slow Rock):

[Dm7] | [F] | [Dm] | [Dm] | [Gm] | [Bb] | [Am] | [Dm]

Thà rót [G] cho ta trăm [Dm] nghìn chum rượu độc [Dm]
Đừng một [C] lời nào mai [Dm] mỉa cho [F] nhau [F]
Đưa ta [C] đi, đưa ta [F] vào cơn [Dm] lốc
Cho [Gm] mang, cho [Bb] mang mang đến [Dm] tột đỉnh [A] sầu. [A]

Này uống đi [Dm] em một chén buồn cay [F] đắng [F]
Cho ta [Bb] cười trong [Dm] nỗi xót [Gm] xa đưa [Gm]
Rót nữa đi [C] em, em [Dm] rót đầy ly [F] cạn
Say [Bb] giùm ta, say [A] giùm ta như từ [Dm] thuở bao giờ. [F] | [Dm]

Em cứ nâng [Dm] ly xin đừng [C] run và đừng [F] sợ [F]
Bởi [Gm] ta say bởi [Bb] ta say nên thần tượng cũng lu [A] mờ [A]
Đêm đứng [Dm] đó ta [F] ngồi nghe gió [Dm] hú
Trong [Gm] âm vang, trong [Bb] âm vang,
Vang [A] dậy sóng sông [Db] hồ. [Dm]

Rót nữa đi [C] em rồi mai về xứ [F] lạ
Để [Bb] mình ta, mình [Am] ta buồn cho héo hắt [G] tim gan [G]
Hết thật rồi [C] sao? Thôi ta [F] xin từ [Dm] tạ
Cuộc [Bb] tình này, cuộc [Am] tình này rồi [Dm] cũng đến [A] dở dang [A]

Này này [Dsus4] uống đi em một [C] giọt sầu [Dm] ly biệt [Dm]
Cho ta [C] về trong [Dm] nỗi nhớ buồn [F] tênh [F]
Xin đừng cho [C] ta thêm một [Am] lời nào tha [Dm] thiết
Bởi [Bb] sông dài, bởi [Gm] sông dài ta [A] còn mãi [Dm] lênh đênh

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Anh Bằng
CHUYỆN HOA SIM - Đan Nguyên Nhịp: 4/4, tempo: 76, điệu: Rumba ===== Intro ( Capo I.): [Cm] | [Gm] | [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Gm]  [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Gm]-[Cm] | [D#]-[Cm] Rừng [Cm] hoang đẹp nhất hoa màu [C] tím Chuyện [G...

CHUYỆN HOA SIM - Đan Nguyên

Nhịp: 4/4, tempo: 76, điệu: Rumba
=====

Intro ( Capo I.):

[Cm] | [Gm] | [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Gm] 

[Fm] | [Gm] | [Cm] | [Gm]-[Cm] | [D#]-[Cm]

Rừng [Cm] hoang đẹp nhất hoa màu [C] tím
Chuyện [Gm] tình thương [Cm] nhất chuyện hoa [C] sim
Có [D#] người con [C] gái xuân vời [Fm] vợi
Tóc [Fm7] còn ngăn ngắn chưa đầy [G] búi

Ngày [Cm] xưa nàng vẫn yêu màu [G] tím
Chiều [Gm] chiều lên [Cm] những đồi hoa sim
Đứng [D#] nhìn sim tím hoang biền [Fm] biệt
Nhớ [G#] chồng chinh [Bb] chiến miền xa [C] xăm

ĐK:

[G#] Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến [Fm] chinh, mấy [Bb] người đi trở [D#] lại [Cm]
Sợ [Fm] khi mình đi [G] mãi, sợ [Fm] khi mình không [C] về
Thì thương người vợ bé bỏng [Gm] chiều quê
[Bb] Nhưng không chết người trai khói [Gm] lửa
Mà chết người em nhỏ hậu [F] phương
Mà chết [Bb] người em gái tôi [C] thương [Bb]-[Cm] | [Bb]-[Cm]

Đời [Cm] tôi là chiến binh rừng núi
Thường [Gm] ngày qua [Cm] những đồi hoa sim
Thấy [D#m] cành sim chín thương vô [Fm] bờ
Tiếc [C#m] người em gái không còn [G] nữa

Tại [Cm] sao nàng [Cm/G] vẫn yêu màu [Gm] tím
Màu buồn tan tác phải không [C] em
Để [D#] chiều sim tím hoang biền [Fm] biệt
Để [C#m] mình tôi [D#/Bb] khóc chuyện hoa [Cm] sim.

Theo giọng ca sĩ Như Quỳnh:

Intro: [Am] | [E7] | [Dm] | [Em] | [Am] | [E7]

[Dm] | [E7] | [Am] | [Em] | [Am] - [Em] | [Am]

Rừng [Am] hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện [Em] tình thương nhất chuyện hoa [Am] sim
Có [Em] người con [Am] gái xuân vời [Dm] vợi
Tóc [Fm7] còn ngăn ngắn chưa đầy [E7] búi

Ngày [Am] xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều [Em] chiều lên những đồi hoa [Am] sim
Đứng [Em] nhìn sim [Am] tím hoang biền [D] biệt
Nhớ [Fm7] chồng chinh [E7] chiến miền xa [Am] xăm

ĐK:

[Fm7] Ôi lấy chồng chiến [Am] binh
Lấy chồng thời chiến [Dm] chinh, mấy [G] người đi trở [Em] lại
[Am] Sợ [Dm] khi mình đi [Em] mãi, sợ [Dm] khi mình không [Am] về
Thì [Fm7] thương người vợ bé bỏng [E7] chiều quê
[G] Nhưng không chết người trai khói [Em] lửa
Mà chết người em nhỏ hậu [Am] phương
Mà chết [Em] người em gái tôi [Am] thương [Em] | [Am] | [Em] | [Am] | [E7]

Đời [Am] tôi là chiến binh rừng núi
Thường [Em] ngày qua những đồi hoa [Am] sim
Thấy [Em] cành sim [Am] chín thương vô [Dm] bờ
Tiếc [Fm7] người em gái không còn [E7] nữa

Tại [Am] sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu [Em] buồn tan tác phải không [Am] em
Để [Em] chiều sim [Am] tím hoang biền [D] biệt
Để [Fm7] mình tôi [Em] khóc chuyện hoa [Am] sim.

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Mai Bích Dung
LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ - Đan Nguyên Intro - Slow Rock: [Am7] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [F] | [G] | [Am] | [Dm] | [Am7] Trên dốc [Am] đá tôi tình cờ [Dm] quen nàng [Dm] Ngồi [C] bên nhau gọi [Em] tên nhau để rồi [Am] xa nhau [Am]...

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ - Đan Nguyên

Intro - Slow Rock:

[Am7] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [F] | [G] | [Am] | [Dm] | [Am7]

Trên dốc [Am] đá tôi tình cờ [Dm] quen nàng [Dm]
Ngồi [C] bên nhau gọi [Em] tên nhau để rồi [Am] xa nhau [Am]
Em [F] đã đến và [A] đã đến như [Dm] áng mây
Như [F] cánh chim bay qua [C] bầu trời
Ôi [Dm] hình hài một vài [Em] giờ vui

Tôi [Am] muốn nói lên trọn lời êm [Dm] đềm [Dm]
Kề [C] tai em bằng [Em] con tim một người [Am] yêu em [Am]
Trưa [F] nắng cháy sợ [A] gió núi xô [Dm] sóng khơi
Tan [F] vỡ mau nên tôi [C] nghẹn lời
Nên [Em] cuộc đời trọn phận [Am] lẻ loi

[Em] Em ơi, em [Am] ơi thời gian gần [C] gũi
Nào được bao [F] nhiêu
Mà khi rời [Am] gót lòng đầy [Dm] cô liêu
Nên xa em [F] rồi tôi nhớ em [E] nhiều [E7]

Em ơi, em [Am] ơi thà không gặp [C] gỡ
Thà đừng quen [F] nhau
Đừng cho hình [Am] bóng, đừng nhình nhau [G] lâu
Tôi không ôm [Dm] ấp kỷ niệm [Am] đớn đau [Dm]-[Em]

Tôi [Am] đứng đó như [Am] hình một [Dm] pho tượng [Dm]
Chờ [C] ai đây đợi [Em7] ai đây và tìm [Am] ai đây [Am]
Nghe [F] nuối tiếc gào [Am] thét giữa muôn [Dm] sóng khơi
Nghe [F] trái tim rung lên [C] bồi hồi
Mong gì [E7] gặp lại lần [Am] thứ hai [Dm7]-[Em]

[Am] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [C] | [Em] | [Am] | [Am]

[F] | [A] | [Dm] | [F] | [C] | [E7] | [Am] | [Dm]

[Em] Em ơi, em [Am] ơi thời gian gần [C] gũi
Nào được bao [F] nhiêu
Mà khi rời [Am] gót lòng đầy [Dm] cô liêu
Nên xa em [F] rồi tôi nhớ em [E] nhiều [E7]

Em ơi, em [Am] ơi thà không gặp [C] gỡ
Thà đừng quen [F] nhau
Đừng cho hình [Am] bóng, đừng nhình nhau [G] lâu
Tôi không ôm [Dm] ấp kỷ niệm [Am] đớn đau [Dm]-[Em]

Tôi [Am] đứng đó như [Am] hình một [Dm] pho tượng [Dm]
Chờ [C] ai đây đợi [Em] ai đây và tìm [Am] ai đây [Am]
Nghe [F] nuối tiếc gào [A] thét giữa muôn [Dm] sóng khơi
Nghe [F] trái tim rung lên [C] bồi hồi
Mong gì [Dm] gặp lại lần [Am] thứ hai [Am]

Nghe [F] nuối tiếc gào [Am] thét giữa muôn [Dm] sóng khơi
Nghe [F] trái tim rung lên [C] bồi hồi
Mong gì [Dm] gặp lại [Em] lần [Em]...  thứ [Am] hai [Am] | [G] | [Am]

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Lam Phương
TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG - Đan Nguyên Điệu: Slow [Cm] | [F] | [Ab] | [Cm] | [Cm] | [F] [Ab] | [Ab] | [Cm] | [Cm] Chiều [Cm] buồn ngồi một mình Nhìn [Ab] mây trôi mênh [Eb] mang Nhìn [Fm] đôi chim lang [Bb] thang, lang [G]...

TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG - Đan Nguyên

Điệu: Slow

[Cm] | [F] | [Ab] | [Cm] | [Cm] | [F]

[Ab] | [Ab] | [Cm] | [Cm]

Chiều [Cm] buồn ngồi một mình
Nhìn [Ab] mây trôi mênh [Eb] mang
Nhìn [Fm] đôi chim lang [Bb] thang, lang [G] thang [G]
Trời [Cm] buồn người [Eb/Bb] càng buồn
Trông mây [Ab] nước thêm bâng [Cm] khuâng
[G] Nhớ em từng phút mong [Fm] từng giây [Cm] em ơi [G]

Biết [Cm] rằng cuộc tình đầu
Thường [Ab] gây bao thương đau
Càng [Fm] yêu nhau càng xa nhau [Eb] mãi mãi [G]
Thà [Cm] rằng người [Eb/Bb] đừng về
Cho [Ab] nuối tiếc thêm [Cm] dâng cao
[G] Để cho tình chết theo [Fm] mùa đông [Cm] năm nao [Cm]

Người đến [F] tìm tôi một [Ab] đêm trời [Cm] bão bùng
Giọng [Fm] nói người [Bb] xưa như [Eb] hờn oán [Gm/D]
Đừng [Cm] nhắc người [Fm] ơi mười [Ab] năm rồi [Cm] còn  gì
Anh [Eb] sợ anh [Fm] sợ những ngày [Cm] biệt ly

Thế rồi tình lại buồn, [Ab] vì ai gây chia ly
[Fm] Vì ai em ra đi [Eb] mãi mãi [Eb]
Giờ [Cm] thì còn [Eb/Bb] lại gì
Hay muôn [Ab] kiếp khóc cho [Cm] nhau
Chúc [G] em hạnh phúc trong [Fm] tình duyên [Cm] mai sau [Cm]

[Cm] | [F] | [Ab] | [Cm] | [Cm] | [F] | [Ab] | [Ab] | [Cm] | [Cm]

Chiều [Cm] buồn ngồi một mình
Nhìn [Ab] mây trôi mênh [Eb] mang
Nhìn [Fm] đôi chim lang [Bb] thang, lang [G] thang [G]
Trời [Cm] buồn người [Eb/Bb] càng buồn
Trông mây [Ab] nước thêm bâng [Cm] khuâng
[G] Nhớ em từng phút mong [Fm] từng giây [Cm] em ơi [G]

Biết [Cm] rằng cuộc tình đầu
Thường [Ab] gây bao thương đau
Càng [Fm] yêu nhau càng xa nhau [Eb] mãi mãi [G]
Thà [Cm] rằng người [Eb/Bb] đừng về
Cho [Ab] nuối tiếc thêm [Cm] dâng cao
[G] Để cho tình chết theo [Fm] mùa đông [Cm] năm nao [Cm]

Người đến [F] tìm tôi một [Ab] đêm trời [Cm] bão bùng
Giọng [Fm] nói người [Bb] xưa như [Eb] hờn oán [Gm/D]
Đừng [Cm] nhắc người [Fm] ơi mười [Ab] năm rồi [Cm] còn  gì
Anh [Eb] sợ anh [Fm] sợ những ngày [Cm] biệt ly

Thế rồi tình lại buồn, [Ab] vì ai gây chia ly
[Fm] Vì ai em ra đi [Eb] mãi mãi [Eb]
Giờ [Cm] thì còn [Eb/Bb] lại gì
Hay muôn [Ab] kiếp khóc cho [Cm] nhau
Chúc [G] em hạnh phúc trong [Fm] tình duyên [Cm] mai sau [Cm]
Chúc [G] em hạnh phúc trong [Fm] tình duyên [Cm] mai sau [Cm]

Chúc [G] em hạnh phúc trong [Fm] tình duyên [Cm] mai sau [Cm]

Hợp âm Sheet nhạc
NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN - Đan Nguyên Hợp âm dạo (Bolero) - Capo I.: [Fm] | [Cm] | [Fm] | [G]-[Cm] [Fm] | [Cm] | [Fm] | [G]-[Cm] | [Fm] | [Cm] Đời tôi cô [Cm] đơn nên yêu ai cũng không duyên Đời tôi cô [Fm] đơn nên yêu [Gm] ai c...

NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN - Đan Nguyên

Hợp âm dạo (Bolero) - Capo I.:

[Fm] | [Cm] | [Fm] | [G]-[Cm]

[Fm] | [Cm] | [Fm] | [G]-[Cm] | [Fm] | [Cm]

Đời tôi cô [Cm] đơn nên yêu ai cũng không duyên
Đời tôi cô [Fm] đơn nên yêu [Gm] ai cũng không [C] thành
Đời tôi cô [G] đơn nên yêu ai cũng dở [Fm] dang
Yêu ai cũng lỡ [G] làng dù rằng [C] tôi chẳng [G] lỗi chi

[Eb] Đời tôi cô [Cm] đơn nên yêu ai chẳng bao lâu
Ngày mai đây [Fm] em lên xe [G] hoa bước theo [Cm] chồng
Đời tôi quen [G] cô đơn nên tôi chẳng trách [Fm] em
Tôi quen rồi những [G] chuyện dang dở từ khi [Cm] mới yêu. [Fm]-[Cm]

Tôi [Ab] quen, tôi đã quen rồi [Fm] em
Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc [Eb] vàng [C]
Tôi [Fm] quen, tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi [C] nữa bận lòng [Cm/G] gì kẻ trắng [G] tay

Tôi [Cm] xin, xin chúc em ngày [Fm] mai
Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc [Eb] đời [C]
Riêng [Fm] tôi, duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi [G] vẫn yêu cô đơn như tình [Cm] nhân

[Eb] Đời tôi cô [Cm] đơn bao năm qua vẫn cô đơn
[Eb] Dù ai đẹp [Fm] đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh [Cm] lùng
Trời cho tôi cô [G] đơn bao nhiêu lần nữa đây
Tôi [Fm] không hề trách [G] đời hay giận đời luôn [Cm] đổi thay.

[Cm] | [Fm] | [Cm] | [F] | [Fm]

[Db]-[G] | [Cm] | [Fm]-[Cm]

Tôi [Ab] quen, tôi đã quen rồi [Fm] em
Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc [Eb] vàng [C]
Tôi [Fm] quen, tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi [C] nữa bận lòng [Cm/G] gì kẻ trắng [G] tay

Tôi [Cm] xin, xin chúc em ngày [Fm] mai
Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc [Eb] đời [C]
Riêng [Fm] tôi, duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi [G] vẫn yêu cô đơn như tình [Cm] nhân

[Eb] Đời tôi cô [Cm] đơn bao năm qua vẫn cô đơn
[Eb] Dù ai đẹp [Fm] đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh [Cm] lùng
Trời cho tôi cô [G] đơn bao nhiêu lần nữa đây
Tôi [Fm] không hề trách [G] đời hay giận đời luôn [Cm] đổi thay.

Hợp âm Sheet nhạc
Sáng tác: Hoài Linh & Song Ngọc
THIỆP HỒNG ANH VIẾT TÊN EM - Đan Nguyên & Y Phụng Intro (Bolero - Capo ngăn I.): [Gm] | [Bb] | [Cm] | [Gm] | [Cm] | [Gm] Hôm ấy anh [G] đi, mình với mình vừa quen Tình chung chưa thành [Gm] tên Đôi ta đều biết rằng T...

THIỆP HỒNG ANH VIẾT TÊN EM - Đan Nguyên & Y Phụng

Intro (Bolero - Capo ngăn I.):

[Gm] | [Bb] | [Cm] | [Gm] | [Cm] | [Gm]

Hôm ấy anh [G] đi, mình với mình vừa quen
Tình chung chưa thành [Gm] tên
Đôi ta đều biết rằng
Tình yêu như hình với [Bb] bóng
Tình yêu như tờ giấy [D#] trắng
Như nước êm xuôi [D] giữa dòng

Thì hôm nay người [Cm] đi, nụ [Bb] hoa yêu vừa hé
Thì [D] xin giữ ân tình mình em nhé
Sống cho kỷ niệm, quá khứ tuy úa [G] màu
Tương lai mình [Gm] gần nhau.

Biên cương không [G] mây, xanh màu lá [Cm] rừng
Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố [D] vắng
Ngày mới đến bâng [Bb] khuâng, giờ vui nếp [D#] chinh nhân
Đôi lúc tuy [G] buồn nhưng rồi [Gm] quen.

[G] Em từ lúc chia [Gm] ly, bè bạn vắng [C] tin về
Hôm nay mùa [Bb] đông mai [F] kia là thu [Bb] đến
Dù ngày đêm xa [D] vắng vẫn hoài nhớ [G] nhau.

Anh biết khi [Gm] đi là cách biệt người [G] quen
Mà nhớ nhiều là [Gm] em
Đêm nay trời núi [G] rừng nhịp canh thay bằng tiếng [Bb] súng
Nửa trăng in đồi chếch [D#/G] bóng
Như xé hoang vu [D] núi rừng [Dm/F]

[G] Đời chinh nhân mộng [Cm] mơ bài thơ chưa đoạn [Bb] cuối
Ngày mai chép thêm [D] vần vào em ơi
Viết trên thiếp [Dm] hồng nét chữ hoa cuối [Gm] dòng
Tên [D] em vào được [Gm] không?

Hợp âm

CỎ ÚA

3712
Sáng tác: Lam Phương
CỎ ÚA - Đan Nguyên & Nguyễn Hồng Nhung Hợp âm dạo - Blues: [Fm] | [Fm] | [Eb] | [Ab] | [C] | Bbm] | [Cm]-Fm] | [Fm] Còn nhớ [Fm] tên nhau xin [Eb] gọi trong [Fm] giấc mộng. [C] Còn chút [Fsus4] thương yêu xin [Cm] đư...

CỎ ÚA - Đan Nguyên & Nguyễn Hồng Nhung

Hợp âm dạo - Blues:

[Fm] | [Fm] | [Eb] | [Ab] | [C] | Bbm] | [Cm]-Fm] | [Fm]

Còn nhớ [Fm] tên nhau xin [Eb] gọi trong [Fm] giấc mộng. [C]
Còn chút [Fsus4] thương yêu xin [Cm] đưa vào [Fm] dư âm. [Fm]
Có phải [Cm] còn yêu vì [Db] đôi lần [Fm] thầm nhớ. [Fm]
Mình đã [Bbm] thật quên cớ [Eb] sao lòng [Ab] vẫn chờ. [C]
Từ lúc [Fm] em đi trong [Eb] rượu cay [Ab] men nồng. [Csus4]
Màu trắng [Fm] khăn tang quanh [Cm] căn phòng [Fm] cô đơn. [Fm]
Bão tố [Cm] triền miên ngày [Db] em về [Fm] nhà đó. [Fm]
Buồn hắt [Bbm] buồn hiu ngõ [Cm] đêm sầu [Fm] cô liêu. [Ab]

Đk:
[Fm] Một chiều trên đồi [Db] anh làm [Cmaj7] thơ,
[Fm] Cỏ biết [Ebm/Bb] tương tư [Fm/C] vàng úa. [C]
[Fm] Mộng dệt theo đàn [Db] bên [Bb] người mới.
[Eb] Mới biết [C] mình yêu [Fm] bao giờ. [C]

Hỡi cố [Fm] nhân ơi chuyện [Eb] thần tiên [Ab] xa vời. [C]
Tình đã [Fm] như vôi mong [Cm] chi còn [Fm] chung đôi. [Fm]
Cứ cúi [Cm] mặt đi để [Db] nghe đời [Fm] lầm lỡ. [Fm]
Đừng níu [Bbm] thời gian cho [Cm] thêm sầu [Fsus4] vương mang

[Bbm] | [Eb] | [Fm] | [Bbm] | [Fm/Ab] | [Gm]

[Bbm]-[Csus4] | [Bbm] | [Fm] | [Bbm] | [Cm]-[Fm] | [Fm]

Đk:
[Fm] Một chiều trên đồi [Db] anh làm [Bb] thơ,
[Fm] Cỏ biết [Bbm] tương tư [Fm/C] vàng úa. [C]
[Fm] Mộng dệt theo đàn [Db] bên [Bb] người mới.
[Eb] Mới biết [Cm] mình yêu [Fm] bao giờ. [Cm]

Hỡi cố [Fm] nhân ơi chuyện [Eb] thần tiên [Fm] xa vời. [C]
Tình đã [Fm] như vôi mong [Cm] chi còn [Fm] chung đôi. [Fm]
Cứ cúi [Cm] mặt đi để [Db] nghe đời [Fm] lầm lỡ. [Fm]
Đừng níu [Bbm] thời gian cho [Cm] thêm sầu [Fm] vương mang [Fm]

Cứ cúi [Cm] mặt đi để [Db] nghe đời [Fm] lầm lỡ. [Fm]
Đừng níu [Bbm] thời gian cho [Cm] thêm sầu [Fm] vương mang

Hợp âm Sheet nhạc