SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Sáng tác Mạnh Phát
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 1591

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm bản Đan Nguyên:

[Dm] | [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Bb]

[A] | [Dm] | [Gm] | [Dm]

1. Chiều xưa phai [Dm] nắng dấu mòn đưa lối [Dm] | [A]
Soi bóng chung đôi mà hoá [Dm] chia phôi [Dm] | [Dm]
Sương lạnh chiều [C] đông vương tiếng [F] thở
Của [Dm] người nguyện đợi [Bb] chờ nghẹn ngào giờ [Gm] tiễn đưa. [Gm] | [Gm]

2. Chợt thấy lòng rớt giữa [A] hư vô [A] | [A]
Ðưa tiễn nhau [Gm] đi ngại những [Dm] đêm mưa [Dm] | [Dm]
Ðêm chập chờn [C] buông lên giấc [F] mộng
Em [Bb] vẫn thường gặp [Gm] anh như lúc [A] xưa nơi sân [Dm] trường. [Dm] | [Dm]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Am] hướng [Esus4] | [A]
Em ở lại [Dm] sầu thương [Am] | [Dm]
Buốt giá câu [Bb] thơ những lúc [Gm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [C] xưa vẫn nhớ [A] thương chờ
Mà đắm trong nghẹn ngào. [Esus4] | [Am]

3. Mười năm mơ [Dm] kết mây thành [F] hoa trắng [A] | [Dm]
Mây vỡ hoa [E] tan tàn giấc [Dm] mơ hoa [Am] | [Dm]
Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A] hồn tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Dm] | [Dm]

[Dm] | [Dm] | [Asus4] | [A] | [Dm]

[Dm] | [Dm] | [C] | [F] | [Dm] | [Bb]

[Bb] | [Gm] | [Gm] | [Gm]

Chợt thấy lòng rớt giữa [A] hư vô [A] | [A]
Ðưa tiễn nhau [Gm] đi ngại những [Dm] đêm mưa [Dm] | [Dm]
Ðêm chập chờn [C] buông lên giấc [F] mộng
Em [Bb] vẫn thường gặp [Gm] anh như lúc [A] xưa nơi sân [Dm] trường. [Dm] | [Dm]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Am] hướng [Em] | [Am]
Em [A7] ở lại sầu [Dm] thương [Am] | [Dm]
Buốt giá câu [Bb] thơ những lúc [Gm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [C] xưa vẫn nhớ [A] thương chờ
Mà đắm trong nghẹn ngào. [Em] | [A]

3. Mười năm mơ [Dm] kết mây thành [F] hoa trắng [A] | [Dm]
Mây vỡ hoa [E] tan tàn giấc [Dm] mơ hoa [Am] | [Dm]
Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A7] hồn tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Dm]

Anh hãy về [C] đây đêm giá [F] lạnh
Vẫn [Gm] nghe nồng hơi [Am] ấm của tâm [A7] hồn [A7]...
tròn [Dm] mơ. [Dm] | [Gm] | [Bb] | [A7]-[Dm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

[Am] | [C] | [Dm] | [Dm] | [E7] | [E7]

[Am] | [Am] | [F] | [Dm] | [E] | [Am]

[Am] | [E] | [F] | [Dm] | [E] | [F] | [G]-[F]-[Am/E]

1. Chiều xưa phai [Am] nắng dấu mòn đưa lối [Am] | [Bsus4]
Soi bóng [Em] chung đôi mà hoá [Am] chia phôi [Em] | [F]
Sương lạnh chiều [G] đông vương tiếng [C] thở
Của [Am] người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giờ [Dm] tiễn đưa. [Dm] | [Dm]

2. Chợt thấy lòng [Bb] như rớt giữa [Am] hư vô [C] | [Bm]
Ðưa tiễn nhau [E] đi ngại những [Am] đêm mưa [Am/E] | [F]
Ðêm chập chờn [G] buông lên giấc [C] mộng
Em [Am] vẫn thường gặp [Dm] anh như lúc [F] xưa nơi sân [Am] trường. [Dm] | [Am]

ĐK:
Anh lên đường trăm [Em] hướng [Bm] | [E]
Em ở lại [Am] sầu thương [Am/E] | [F]
Buốt giá câu [A] thơ những lúc [Dm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [Em] xưa vẫn nhớ [Bm] hương chờ
Mà đắm trong nghẹn [E] ngào. [F] | [E]

3. Mười năm mơ [C] kết mây thành [A] hoa trắng [C] | [Am]
Mây vỡ hoa [Em] tan tàn giấc [Am] mơ hoa [Em] | [F]
Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm
Của tâm [E] hồn [Am] tròn mơ. [Dm] | [A] | [Am]

[Am] | [C] | [Bm] | [E] | [Am] | [Am] | [F] |

[G] | [C] | [Am] | [Dm] | [F] | [Am] | [Dm] | [Am]

ĐK:
Anh lên đường trăm [E] hướng [B] | [E]
Em [B] ở lại sầu [Am] thương [E] | [F]
Buốt giá câu [Em] thơ những lúc [Dm] đêm mờ
Ướp cánh hoa [Em] xưa vẫn nhớ [B] thương chờ
[Dm] đắm trong nghẹn [E] ngào. [F] | [Em]

3. Mười năm mơ [C] kết mây thành [Am] hoa trắng [C] | [Bm]
Mây vỡ hoa [Em] tan tàn giấc [Am] mơ hoa [Em] | [F]
Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm của tâm hồn [Am] tròn mơ. [Dm] | [A]

Anh hãy về [G] đây đêm giá [C] lạnh
Vẫn [Dm] nghe nồng hơi [Em] ấm
Của [B] tâm hồn  [E] | [E] … [Am] tròn mơ.

[Am] | [A7] | [E] | [Am]

x

Am/E

123

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!