Cuối [Em] cùng rồi mình vẫn [G] thế Khóc chi [Am] em, khóc chi [D] em Cho phai mà [G] hồng được [B] gì Giọt lệ [Am] này giành để mai [Em] đây Về cùng [C] người khóc giữa đêm [D] vui Hơi [G] đâu, hơi [Am] đâu mà xót [B7] thương thân anh......