Thơ ấu đi vào trong giấc [G][C] Yêu mến xưa tìm lên trang [Am] thơ Lòng vẫn nhớ một mùa thu [Em] xưa Một mùa thu dệt nhiều mộng [D] mơ Tôi đã yêu đã thương đã [G] nhớ. Giữa lúc thu về trên lối [G] đi [C] Lưu luyến sân trường......