Owl City

Owl City là dự án electronic, được lập nên bởi Adam Randal Young – một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc người Mỹ. Anh cũng hướng về rất nhiều dự án âm nhạc khác, bao gồm Sky Sailing và Port Blue…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *