Thông tin về ca sĩ Owl City

Owl City là dự án electronic, được lập nên bởi Adam Randal Young – một nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc người Mỹ. Anh cũng hướng về rất nhiều dự án âm nhạc khác, bao gồm Sky Sailing và Port Blue…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Owl City thể hiện

GOOD TIME

Sáng tác: Nhạc ngoại
  [Bb] Woah-oh-[Cm] oh, [Eb] Woah-oh-oh [Bb] oh It's always a [Cm] good time [Eb] Woah-oh-oh [Bb] oh It's always a [Cm] good time. [Bb] | [Eb] 1. Woke up on the right [Cm] side of the bed [Eb] What's up with this [B...