(Việt Hoàn): Thảo nguyên bát [Bm] ngát mênh mông đến chân trời [F#] Cỏ cây hoa [B] lá hương thơm [Bm] tỏa ngát [Em] đồng Tìm em năm [F#m] tháng thấy đâu hình [Bm] bóng nàng Em [F#] thân yêu ơi [C#] , giờ này nơi [F#m] đâu [G][F#] ĐK: [F#m/C#] Nhắn giúp cho [Bm]......