ANH ĐÃ QUÊN MÙA THU

Thể loại : Nhạc tình : Nhạc vàng
Giai điệu : Boston
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

ANH ĐÃ QUÊN MÙA THU - Trần Thái Hòa

Nhịp: 4/4, tempo: 127, điệu: Boston
=====

[A] | [A] | [D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [Bm] | [Bm] | [E] | [E] | [E] 

[Db] Em đã quên mùa Thu
[B] Em đã quên mùa Thu [E] 
Bây [Db] giờ là mùa [Gbm] Thu
Chiều [E] vắng khói sương [A]
Hàng [B] cây khô sầu [Dbm] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [E] mưa [Ab7]

Mưa [Dbm] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Db]
Em [Bm][E] nghe mùa [A] Thu [A] 

[D] Thu mang cho tình [Bm] yêu một thời đã [A] qua
[Dbm] Thu mang cho người [Gbm] yêu một đời [Bm] xót xa [Bm] 
Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn [Bm] mong chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [A] thờ
Một người [Bm] bước đi, lệ tình [A] ướt mi

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [E] đã quên mùa [A] Thu [A] 

[Db] Em đã quên mùa Thu
[B] Em đã quên mùa Thu [E] 
Bây [Db] giờ là mùa [Gbm] Thu
Chiều [E] vắng khói sương [A]
Hàng [B] cây khô sầu [Dbm] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [E] mưa 

Mưa [Dbm] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Db]
Em [Bm][E] nghe mùa [A] Thu [A] 

[D] Thu mang cho tình [Bm] yêu một thời đã [A] qua
[Dbm] Thu mang cho người [Gbm] yêu một đời [Bm] xót xa [Bm] 
Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn [Bm] mong chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [A] thờ
Một người [Bm] bước đi, lệ tình [A] ướt mi

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [E] đã quên mùa [A] Thu [A] 

[F] | [Em7] | [Dm] | [G] | [F] | [Em7] | [Dm7] | [E] | [E] 

[A] Em đã quên mùa [Gbm] Thu
[Bm] Em đã quên mùa [E] Thu

Bây [Db] giờ là mùa [Gbm] Thu
Chiều [E] vắng khói sương [A]
Hàng [B] cây khô sầu [Dbm] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [Bm] mưa 

Mưa [Dbm7] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Dbm]
Em [Bm][E] nghe mùa [A] Thu [A] 

[D] Thu mang cho tình [Bm] yêu một thời đã [A] qua
[Dbm] Thu mang cho người [Gbm] yêu một đời [Bm] xót xa [Bm] 
Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn [Bm] mong chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [A] thờ
Một người [Bm] bước đi, lệ tình [A] ướt mi [A] 

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [E] đã quên mùa [A] Thu [A] 

[A] Em đã quên mùa [Gbm] Thu
[Bm] Em đã quên mùa [E] Thu
[D/A] Em đã quên mùa [Gbm] Thu
[Bm] Em đã quên mùa [E] Thu [E] 

Mùa [Bm7] Thu…[A] | [D] | [Bm7] | [Dbm7] | [Dbm] 

A

123

D

123

Bm

234

E

123

Db

234

B

234

Gbm

34

Dbm

1234

Ab7

23
IV

F

234

Em7

234

Dm

123

G

123

Dm7

2

Dbm7

234

D/A

123

Bm7

23

[A] Em đã quên mùa [Gbm7] Thu
Em [Bm] đã quên mùa [E7] Thu
Bây [E6] giờ là mùa [A] Thu
Chiều [Dbm] vắng khói sương [A]
Hàng [E7] cây khô sầu [A] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [E7] mưa [E7]

Mưa [Dbm] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E7] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Dbm]
Em [Bm][E7] nghe mùa [A] Thu

[D] Thu mang cho tình yêu [Ebdim] một thời [D] đã [A] qua
[E7] Thu mang cho người yêu một đời xót [Bm] xa
[Ebdim] Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn mong [Bm] chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [E7] thờ
Một người bước [Bm] đi, lệ [E7] tình ướt [A] mi

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E7] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [Bm] đã [E7] quên mùa [A] Thu

[A] Em đã quên mùa [Gbm7] Thu
Em [Bm] đã quên mùa [E7] Thu
Bây [E6] giờ là mùa [A] Thu
Chiều [Dbm] vắng khói sương [A]
Hàng [E7] cây khô sầu [A] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [E7] mưa [E7]

Mưa [Dbm] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E7] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Dbm]
Em [Bm][E7] nghe mùa [A] Thu

[D] Thu mang cho tình yêu [Ebdim] một thời [D] đã [A] qua
[E7] Thu mang cho người yêu một đời xót [Bm] xa
[Ebdim] Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn mong [Bm] chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [E7] thờ
Một người bước [Bm] đi, lệ [E7] tình ướt [A] mi

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E7] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [Bm] đã [E7] quên mùa [A] Thu

Em đã quên mùa [Gbm7] Thu
[Bm] Em đã quên mùa [E7] Thu

[A] Em đã quên mùa [Gbm7] Thu
Em [Bm] đã quên mùa [E7] Thu
Bây [E6] giờ là mùa [A] Thu
Chiều [Dbm] vắng khói sương [A]
Hàng [E7] cây khô sầu [A] úa
Hiu [Bm] hắt đứng trong [E7] mưa [E7]

Mưa [Dbm] như lệ tình [Gbm] xưa
Lệ [E7] thấm mấy cho [A] vừa
Lệ [Bm] thương hoa phượng [Dbm]
Em [Bm][E7] nghe mùa [A] Thu

[D] Thu mang cho tình yêu [Ebdim] một thời [D] đã [A] qua
[E7] Thu mang cho người yêu một đời xót [Bm] xa
[Ebdim] Mùa Thu đã [A] xóa hết cơn mong [Bm] chờ
Mùa Thu sẽ [Dbm] cất dấu chân ơ [E7] thờ
Một người bước [Bm] đi, lệ [E7] tình ướt [A] mi

Hôm [Dbm] nay trời vào [Gbm] Đông
Tình [E7] đã chết trong [A] lòng
Niềm [Bm] cô đơn chợt [Dbm] đến
Em [Bm] đã [E7] quên mùa [A] Thu

Mùa [A] Thu…

A

123

Gbm7

1234

Bm

234

E7

1234

E6

1234

Dbm

1234

Gbm

34

D

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!