Amazing Grace

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Boston
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3296
Sheet nhạc

Amazing Grace - Sissel

Hợp âm dạo (Capo I.) - Boston

[D] | [G] | [D] | [G] | [D] | [D] | [G]

[D]-mazing Grace, how [G] sweet the [F#m] sound,
That [D] saved a wretch like [A] me.
I [D] once was lost but [G] now am [D] found,
Was [Bm] blind, but [D] now I see.
T'was Grace that taught [G] my heart to [D] fear.
And [Bm] Grace, my [D] fears re-[A] lieved.[G]
How pre-[D] cious did that [G] Grace ap-[D] pear [F#m]
The [Bm] hour I [D] first believed. [G][D][G]
Through [D] many [Bb] dangers, [G] toils and [D] snares
I [Bm] have al-[Em]-ready [A] come [G]
'Tis [D] Grace that brought me [G] safe thus [D] far
and [Bm] Grace will [G] lead me [D] home.[D]

When [D] we’ve been there ten [C] thousand [G] years,
Bright [Em] shining [B] as the [D] sun [D]
We’ve [G] no less days to [C] sing God’s [G] praise
Than [Em] when we’d [A7] first be-[G] gun.[G]

[D]-mazing Grace, how [G] sweet the [F#m] sound,
That [D] saved a wretch like [A] me.
I [D] once was lost but [G] now am [D] found,
Was [Bm] blind, but [D] now I see.

 

D

123

G

123

F#m

34

A

123

Bm

234

Bb

234

Em

23

C

123

B

234

A7

23
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: