Sheet nhạc bài: NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

Hợp âm

Lời bài hát

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI - Trần Thái Hòa
Điệu: Blues
Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai gió mù lên mấy trời
Người đi qua đời tôi hồn lưng miền rét mướt
Vàng xưa đầy dấu chân đen tối vùng lãng quên
Bàn tay mềm khói sương tiếng hát nào hơ nóng
Và ai qua đời tôi chiều âm vang ngàn sóng
Trên lối về nghĩa trang
Nghe những linh hồn, nghe những lời linh hồn
Trong mộ phần đen tối đen
Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người
Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời
Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá úa
Vàng xưa đầy dấu chân đen tối vùng lãng quên
Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai gió mù lên mấy trời
Người đi qua đời tôi hồn lưng miền rét mướt
Vàng xưa đầy dấu chân đen tối vùng lãng quên
Bàn tay mềm khói sương tiếng hát nào hơ nóng
Và ai qua đời tôi chiều âm vang ngàn sóng
Trên lối về nghĩa trang
Nghe những linh hồn, nghe những lời linh hồn
Trong mộ phần đen tối đen
Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người
Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời
Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá úa
Vàng xưa đầy dấu chân đen tối vùng lãng quên
Em đi qua đời anh không nhớ
...gì sao em?