Intro (Khánh Ly ver.): [D] | [A] | [Em7] | [Em] | [Bm7] | [Em] | [Em] | [A] Những hẹn [D] hò từ nay khép lại Thân [Em] nhẹ nhàng như mây Chút nắng [D] vàng giờ đây cũng [A] vội Khép lại từng đêm [A] vui Đường quen [D] lối từng sớm......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/Nhu_mot_loi_chia_tay-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]