Sheet nhạc bài: XIN CHÚA THẤU LÒNG CON

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Ngọc Lan - Capo I.): 
   
Chúa ngự ở trên cao
Lòng trời bể bao la
Ngày lớn con đã tin rằng
“Khi lòng khổ đau tìm đến Chúa ban ơn lành”
Lạy Chúa mùa giáng sinh xưa
Ngày đầu vướng yêu đương
Người ấy hứa với con rằng
“Tan mùa chiến chinh ngày đó anh về kết đôi”
Nhưng từng đêm chiếc lá lìa cành
Đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng
Nhân loại còn ngủ say
Bên những kiếp người quê hương đọa đày
Ôi đêm thánh vô cùng 
Lời thương rền khắp muôn trùng
Người mau về đi, đừng gieo biệt ly
Từng hồi chuông nửa đêm ... sầu bi 
Chiến cuộc mấy mươi năm
Mệnh trời bắt gian truân
Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi
Cho mùa Giáng sinh này đến thanh bình Chúa ơi 
   
Chúa ngự ở trên cao
Lòng trời bể bao la
Ngày lớn con đã tin rằng
“Khi lòng khổ đau tìm đến Chúa ban ơn lành”
Lạy Chúa mùa giáng sinh xưa
Ngày đầu vướng yêu đương
Người ấy hứa với con rằng
“Tan mùa chiến chinh ngày đó anh về kết đôi”
Nhưng từng đêm chiếc lá lìa cành
Đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng
Nhân loại còn ngủ say
Bên những kiếp người quê hương đọa đày
Ôi đêm thánh vô cùng 
Lời thương rền khắp muôn trùng
Người mau về đi, đừng gieo biệt ly
Từng hồi chuông nửa đêm ... sầu bi 
Chiến cuộc mấy mươi năm
Mệnh trời bắt gian truân
Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi
Cho mùa Giáng sinh này đến thanh bình Chúa ơi