Lời bài hát

ANH ĐÃ QUÊN MÙA THU - Trần Thái Hòa

Nhịp: 4/4, tempo: 127, điệu: Boston

 

Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu  
Bây giờ là mùa Thu
Chiều vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa
Hiu hắt đứng trong mưa

Mưa như lệ tình xưa
Lệ thấm mấy cho vừa
Lệ thương hoa phượng rũ
Em có nghe mùa Thu  

Thu mang cho tình yêu một thời đã qua
Thu mang cho người yêu một đời xót xa  
Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ
Một người bước đi, lệ tình ướt mi

Hôm nay trời vào Đông
Tình đã chết trong lòng
Niềm cô đơn chợt đến
Em đã quên mùa Thu  

Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu  
Bây giờ là mùa Thu
Chiều vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa
Hiu hắt đứng trong mưa 

Mưa như lệ tình xưa
Lệ thấm mấy cho vừa
Lệ thương hoa phượng rũ
Em có nghe mùa Thu  

Thu mang cho tình yêu một thời đã qua
Thu mang cho người yêu một đời xót xa  
Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ
Một người bước đi, lệ tình ướt mi

Hôm nay trời vào Đông
Tình đã chết trong lòng
Niềm cô đơn chợt đến
Em đã quên mùa Thu  

 

Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu

Bây giờ là mùa Thu
Chiều vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa
Hiu hắt đứng trong mưa 

Mưa như lệ tình xưa
Lệ thấm mấy cho vừa
Lệ thương hoa phượng rũ
Em có nghe mùa Thu  

Thu mang cho tình yêu một thời đã qua
Thu mang cho người yêu một đời xót xa  
Mùa Thu đã xóa hết cơn mong chờ
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ
Một người bước đi, lệ tình ướt mi  

Hôm nay trời vào Đông
Tình đã chết trong lòng
Niềm cô đơn chợt đến
Em đã quên mùa Thu  

Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu
Em đã quên mùa Thu  

Mùa Thu…  

Sheet nhạc bài: ANH ĐÃ QUÊN MÙA THU

Hợp âm

Anh da quen mua thu - sheet_001

Anh da quen mua thu - sheet_002

anh-da-quen-mua-thu-tung-giang-nam-loc_001