[A] Em đã quên mùa [F#m7] Thu Em [Bm] đã quên mùa [E7] Thu Bây [E6] giờ là mùa [A] Thu Chiều [C#m] vắng khói sương [A] mù Hàng [E7] cây khô sầu [A] úa Hiu [Bm] hắt đứng trong [E7] mưa [E7] Mưa [C#m] như lệ tình [F#m] xưa Lệ [E7] thấm mấy cho......