Hợp âm dạo (Trần Thái Hòa): [Db] | [Ab] | [Ab] | [C7][C] | [Fm] | [Db] | [Db] [Fm] | [Bbm] | [Eb7][Ab] | [Db] | [Ab] Trong mắt [Csus4] em mùa thu [Ab] về đây [Ab][Db] Nghe nhớ thương nặng trĩu [Cm7] vai gầy [Cm7][Bbm] Làn mây [Eb] tím đậm buồn......