LET IT SNOW

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Rock'n'roll
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 870

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2523

Phiên bản

Intro: [Cm] | [Eb] | [Fm7]

Oh, the weather [Gm] outside is [Eb] frightful,
But the [Gm7] fire is so de-[F] lightful, [Bb]
And since we've no [C/E] place to go, [D]
Let it snow, let it [Gm] snow, let it [D] snow.
It [Fsus4] doesn't show signs of stopping, [Ab]
And I [Eb/G] brought some corn for [Bb] popping,
The lights are turned [Fm] way down low, [D]
Let it [Cm6] snow, let it [Gm/Bb] snow, let it snow. [Ab]
When we [Bb] finally say good [Dm7] night,
[Bm] How I'll [Cm] hate going out in the storm, [Gm]
But if you really [Eb] hold me tight, [F]
All the [Gm6] way home I'll be [Ab] warm.
The [Bb] fire is slowly [Eb] dying,
And, my [Bb] dear, we're still good-[Gm] bye-ing, [Bb]
But as long as you love me [C] so.
Let it [Cm7] snow, let it snow, let it snow.
x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Gm/Bb

1234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

Đánh giá bản hòa âm

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!