LET IT SNOW

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Nhạc Anh
Giai điệu : Rock'n'roll
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3296
Sheet nhạc

Intro: [Cm] | [Eb] | [Fm7]
Oh, the weather [Gm] outside is [Eb] frightful,
But the [Gm7] fire is so de-[F] lightful, [Bb]
And since we've no [C/E] place to go, [D]
Let it snow, let it [Gm] snow, let it [D] snow.
It [Fsus4] doesn't show signs of stopping, [Ab]
And I [Eb/G] brought some corn for [Bb] popping,
The lights are turned [Fm] way down low, [D]
Let it [Cm6] snow, let it [Gm/Bb] snow, let it snow. [Ab]
When we [Bb] finally say good [Dm7] night,
[Bm] How I'll [Cm] hate going out in the storm, [Gm]
But if you really [Eb] hold me tight, [F]
All the [Gm6] way home I'll be [Ab] warm.
The [Bb] fire is slowly [Eb] dying,
And, my [Bb] dear, we're still good-[Gm] bye-ing, [Bb]
But as long as you love me [C] so.
Let it [Cm7] snow, let it snow, let it snow.

Cm

234
III

Eb

1234

Fm7

3

Gm

34
III

Gm7

1
III

F

234

Bb

234

C/E

123

D

123

Fsus4

34

Ab

234

Eb/G

123

Fm

34

Cm6

234

Gm/Bb

1234

Dm7

2

Bm

234

Gm6

123

C

123

Cm7

23
III
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: