FULL SPEED AHEAD

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Swing
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 420

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2088

Intro: [E]-[A] | [A] | [E]-[A][E]-[A]

Full [E] speed [Gbm] ahead you [A] heard what I just [Gbm]  said [E]
And [A] don’t look back it’s time to get away [E]
[B] Don’t waste your time [E] ‘cause [B] that would be a [E] crime
You’ve got a [Gb] plan don’t [E] wait another [A] day [E]
[A] Full speed [Gbm] ahead before [A] you’re [E] getting mad
I’m [Em] sure that you’ll get [A] lucky on your [D] way [D]
You knew all [Dm] along this [A] thing would turn out [Gb] wrong so say
Good-[Gbm] bye and [E] go full speed a-[A] head [F]

[Bb] Full speed ahead you heard
What [F] I just [Bb] said and don’t look back it’s time
to get away [Cm] | [F]
[Cm] Don’t waste your [F] time ‘cause [Cm] that would [Eb] be a [F] crime
You’ve [Cm] got a plan don’t [F] wait another [Bb] day [F]
And you go [Bb] full speed ahead [F], be-[Bb] fore you’re getting [Bb] mad
I’m [Fm] sure that you’ll [Bb] get lucky on your [Eb] way [Eb]
You knew all along [Bb], this thing would turn out wrong so [Cm] say
goodbye and [F] go full speed a-[Bb] head [Gb] | [Gb] | [Gb]-[B]

[Gb]-[B][Gb]-[B][Gb]-[B][Dbm] | [Gb]

[Gb] | [Gb] | [Dbm] | [Gb][B]-[Gb]

Won’t you go [B] full [Gb] speed a-[B] head [Gb]
Be-[B] fore you’re [Gb] getting mad [B]
I’m [Gb] sure that you’ll get [B] lucky on your [E] way [E]
You knew all along
This [B] thing would [Gb] turn out [Ab] wrong
So [Dbm] say goodbye and [Gb] go full speed a-[B] head [A]-[Ab]
You [E] knew all along
This [B] thing would turn out [Ab] wrong
[Dbm] So goodbye [Dbm] | [Gb] ...and go full speed a-[B] head

[E][B][E][B]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!