Bill Hayes

Bill Hayes là diễn viên truyền hình Bill Hayes sinh ngày 5-6-1925 tại Thành phố Harvey, bang Illinois- Hoa Kỳ. Ông từng học tiếng Anh và âm nhạc tại Đại học DePauw.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *