Bill Hayes

Bill Hayes là diễn viên truyền hình Bill Hayes sinh ngày 5-6-1925 tại Thành phố Harvey, bang Illinois- Hoa Kỳ. Ông từng học tiếng Anh và âm nhạc tại Đại học DePauw.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *