Hợp âm dạo (Kim Anh): [Dm] | [Gm] | [Bb] | [A][Dm] | [Dm] Tình [Dm] chết không đợi chờ Tình [Gm] xa ai [A] nào ngờ Tình [Bb] đã phai nhạt [G] màu còn [A] đâu [A] Tình [Dm] trót trao về người Thì [Bb] dẫu lỡ [A] làng rồi Người [Bb] hỡi......