PHƯỢNG HỒNG

Sáng tác Vũ Hoàng
Lời thơ Đỗ Trung Quân
Nhịp điệu Slow
Thể loại Học sinh - Sinh viên
Đã xem 3135

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Bằng Kiều - Capo I.): [G] | [G] | | [Cm]

[F] | [Bb] | [D][Gm] | [Dm] | [Cm][F] | [Bb]

[D][Gm] | [Dm] | [Cm][F] | [Bb] | [D][G] | [Gm]

Những chiếc [Cm] giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa [Bb] hè của tôi đi [Dm] đâu, [Dm]
Chùm phượng [Gm] vĩ em [C] cầm là tuổi tôi mười [Cm] tám,
Thuở chẳng [Dm] ai hay thầm lặng mối [Gm] tình đầu [Gm]

Mối [Cm] tình đầu của [G] tôi [Gm]
[F] cơn mưa giăng giăng ngoài cửa [Bb] lớp,
Là áo [C] ai bay trắng cả giấc [D#]
[F] bài thơ [F] ... còn hoài trong [Bb] vở
Giữa [Am7] giờ chơi mang [D] đến lại mang [G] về. [G]

Cánh phượng [Cm] hồng [D] ngẩn [G] ngơ, [G]
Mùa hè [Cm] đến trường khắc [F] nỗi nhớ lên [Bb] cây,
Và mùa [Dm/A] sau biết có còn gặp [F] lại,
Ngày [C] khai trường áo [F] lụa gió thu [Bb] bay.[Bb]
Mối tình [Cm] đầu [D] của [G] tôi [G]
Nhờ [Cm] cây đàn [F] buông tiếng xa [Bb] xôi,
Ai cũng [Gm] hiểu chỉ một người không [Dm] hiểu,
[F] Nên có một gã [G7] khờ ngọng [D] nghịu đứng làm [G] thơ...[G]

[G] | [D] | [Cm][F] | [Bb] | [F/A][G] | [Dm] | [Cm][F]

[Bb][G#][Gm] | [D] | [Cm][F] | [Bb] | [A][Gm] | [G]

Những chiếc giỏ [G] xe chở đầy hoa [Cm] phượng,
Em chở mùa [Bb] hè của tôi đi [Dm] đâu, [Dm]
Chùm phượng [Cm/G] vĩ em [Dm] cầm là tuổi tôi mười [Cm] tám,
Thuở chẳng ai [Dm] hay thầm [D] lặng mối tình [Gm] đầu [Gm]

Mối tình [Cm] đầu của [Gm] tôi [Gm]
[F] cơn mưa giăng giăng ngoài cửa [Bb] lớp,
Là áo [Cm] ai bay trắng cả [D#] giấc mơ
[F] bài thơ [F] ... còn hoài trong [Bb] vở
Giữa giờ [Am7] chơi mang [D] đến lại mang [Gm] về. [C]-[Gm]

Cánh phượng [G] hồng [D] ngẩn [G] ngơ, [G]
Mùa hè [Cm] đến trường khắc [F] nỗi nhớ trên [Bb] cây,
Và mùa [Am] sau biết có còn gặp [F] lại,
Ngày khai [Cm] trường áo [Fm] lụa gió thu [Bb] bay.[Dm7]
Mối tình [Cm] đầu [D] của [G] tôi [G]
Nhờ [Cm] cây đàn [F7] buông tiếng xa [Bb] xôi,
Ai cũng [Gm] hiểu chỉ một người không [Dm] hiểu,
[F] Nên có một gã khờ ngọng [D] nghịu đứng làm [Gm] thơ...[Gm]

Em chở mùa [Cm] hè đi [D#m] qua còn tôi đứng [F] lại
Nắng [D] ngập đường [D] ... một vạt tóc ... [D] nào [Gm] xa.

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Dm/A

123

Thế tay

x

G#

234
IV

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

x

D#m

234
VI

Thế tay

Những chiếc giỏ [Em] xe chở đầy hoa [Am] phượng,
Em chở mùa [G] hè của tôi đi [B7] đâu, [Em]
Chùm phượng vĩ em [C] cầm là tuổi tôi mười [G] tám,
Thuở chẳng ai [B7] hay thầm lặng mối tình [Em] đầu [E7]

Mối tình [Am] đầu của [Em] tôi
Là cơn mưa [Am] giăng giăng ngoài cửa [Em] lớp,
Là áo ai [D] bay trắng cả giấc [G]
Là bài [B7] thơ [D] … còn hoài trong [B7] vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang [Em] về.

Cánh phượng [Am] hồng ngẩn [Em] ngơ, [Am]
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên [Em] cây,
Và mùa [D] sau biết có còn gặp [G] lại,
Ngày khai [B7] trường áo lụa gió thu [Em] bay.[E7]
Mối tình [Am] đầu của [Em] tôi [Am]
Nhờ cây đàn buông tiếng xa [Em] xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không [B7] hiểu,
Nên [D] có một gã [G] khờ ngọng [Bm] nghịu đứng làm [Em] thơ…[Am]

Những chiếc giỏ [Em] xe chở đầy hoa [Am] phượng,
Em chở mùa [G] hè của tôi đi [B7] đâu, [Em]
Chùm phượng vĩ em [C] cầm là tuổi tôi mười [G] tám,
Thuở chẳng ai [B7] hay thầm lặng mối tình [Em] đầu [E7]

Mối tình [Am] đầu của [Em] tôi
Là cơn mưa [Am] giăng giăng ngoài cửa [Em] lớp,
Là áo ai [D] bay trắng cả giấc [G]
Là bài [B7] thơ [D] … còn hoài trong [B7] vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang [Em] về.

Cánh phượng [Am] hồng ngẩn [Em] ngơ, [Am]
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên [Em] cây,
Và mùa [D] sau biết có còn gặp [G] lại,
Ngày khai [B7] trường áo lụa gió thu [Em] bay.[E7]
Mối tình [Am] đầu của [Em] tôi [Am]
Nhờ cây đàn buông tiếng xa [Em] xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không [B7] hiểu,
Nên [D] có một gã [G] khờ ngọng [Bm] nghịu đứng làm [Em] thơ…[Am]

Em chở mùa hè đi [C] qua còn tôi đứng [B7] lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào [Em] xa.

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan