Hợp âm dạo (Bằng Kiều – Capo I.): [G] | [G] | | [Cm] [F] | [Bb] | [D][Gm] | [Dm] | [Cm][F] | [Bb] [D][Gm] | [Dm] | [Cm][F] | [Bb] | [D][G] | [Gm] Những chiếc [Cm] giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa [Bb] hè của......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files/phuonghong.swf” width=”690″ height=”840″]