Thông tin về ca sĩ Linh Lee

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về nữ ca sĩ Linh Lee …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Linh Lee thể hiện

THƯƠNG MÙA PHƯỢNG VĨ

Sáng tác: Thanh Triết
Hợp âm dạo: [Abm]-[Eb7] | [Eb]-[Abm] | [E]-[Eb] | [Eb] [Abm]-[Eb] | [Ebm7]-[Abm] | [E]-[Eb] | [Absus4] Nhìn [Abm] mùa [Abm/Eb] phượng nhuộm đỏ [Abm] thắm [Eb] Nhớ xưa chung [E] đường, Cùng chung mái [B] trường Nhặt nụ ho...