Hợp âm MÀU HOA ĐỎ Hợp âm dạo (Trọng Tấn): [Cm] | [Bm] | [Bm] | [F] [F] | [F] | [C] | [Fm][G#] | [G] | [Cm] | [C][Fm] | [Fm] | [Fm] | [G#][G#] | [G] | [G] Có người [Cm] lính, mùa thu [D#] ấy Ra [Fm] đi từ......