Lời bài hát
Hợp âm MÀU HOA ĐỎ Hợp âm dạo (Trọng Tấn):     Có người lính, mùa thu ấy Ra đi từ mái tranh nghèo  Có người lính, mùa xuân ấy Ra đi từ đó không về.  Dòng tên anh khắc vào đá núi Mây ngàn hoá bóng cây che  Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo ĐK:Việt Nam ơi, Việt Nam... Núi cao như tình mẹ Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi, Việt Nam... Ngọn núi nơi anh ngã xuống Rực cháy lên ... màu hoa đỏ phía rừng xa Rực cháy lên ...màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn…        Có người lính, mùa thu ấy Ra đi từ mái tranh nghèo  Có người lính, mùa xuân ấy Ra đi từ đó không về.  Dòng tên anh khắc vào đá núi Mây ngàn hoá bóng cây che  Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo ĐK:Việt Nam ơi, Việt Nam... Núi cao như tình mẹ Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi, Việt Nam... Ngọn núi nơi anh ngã xuống Rực cháy lên ... màu hoa đỏ phía rừng xa Rực cháy lên ...màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn

Sheet nhạc bài: MÀU HOA ĐỎ

Hợp âm