Thông tin về nhạc sĩ Vũ Thành

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Vũ Thành sáng tác

GIÓ THOẢNG HƯƠNG DUYÊN

Sáng tác: Vũ Thành
Nhịp: 3/4, tempo: 125 ===== Intro: [Bb] | [Cm] | [Bb] | [Eb] | [Eb] | [Eb] | [F] | [Bb] | [F] | [Bb] | [Bb]  [F] Chiều nay tình thương thoáng vương [Eb] bên lòng Một [Cm] phút mơ màng ngàn kiếp chờ [F7] mong Tình [Bb] sầ...