TRỜI HÀ NỘI XANH

Sáng tác Văn Ký
Nhịp điệu Slow
Thể loại Quê hương
Đã xem 208
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1740

Sheet music

Hợp âm dạo (Khánh Linh):

[E] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Gbm] | [D] | [B] | [B]

[E] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Gbm] | [D] | [B] | [Abm] | [B]

Xanh [E] xanh thắm bầu [B] trời xanh [E] Hà Nội [B]
Hồ Gươm [Gbm] xanh như [A] mái tóc [E] em xanh [B]
Thân thương [E] quá nụ [Abm] cười người [Dbm] Hà Nội [A]
Đã gặp [B] rồi mà bồi [Abm] hồi nhớ [D] mãi [B] , Hà [E] Nội ơi! [E]

Ta [A] chưa quên [Gbm7] ,ta [Abm] chưa quên một mùa [Dbm] thu
Hà Nội [E] vùng lên, Hồng Hà [A] cuộn sóng [Gbm]
Ta [D] chưa quên những ngày [A] đêm mịt mù [E] bão lửa
Đêm pháo [Gb] hoa anh lại gặp [D] em
Trời "Điện [A] Biên Hà Nội" chiến [B] thắng. [B][Gb][B]

Cho [E] mãi mãi bầu [B] trời xanh Hà [E] Nội [B]
Cầu [Abm] Thăng Long soi [A] bóng nước [Gbm] sông Hồng [B]
Tiếng [D] người nói âm [Dbm] vang hồn sông [E] núi [B]
Hà Nội đi [D] lên hôm [B] nay trong nắng [E] Ba Đình. [E/B]

[E] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Gbm] | [D] | [B] | [B]

[E] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Gbm] | [D] | [B] | [Abm7] | [B]

Xanh [E] xanh thắm bầu [B] trời xanh [E] Hà Nội [B]
Hồ Gươm [Gbm] xanh như [A] mái tóc [E] em xanh [B]
Thân thương [E] quá nụ [Abm] cười người [Dbm] Hà Nội [A]
Đã gặp [B] rồi mà bồi [Abm] hồi nhớ [D] mãi [B] , Hà [E] Nội ơi! [E]

Ta [A] chưa quên [Gbm7] ,ta [Abm] chưa quên một mùa [Dbm] thu
Hà Nội [E] vùng lên, Hồng Hà [A] cuộn sóng [Gbm]
Ta [D] chưa quên những ngày [A] đêm mịt mù [E] bão lửa
Đêm pháo [Gb] hoa anh lại gặp [D] em
Trời "Điện [A] Biên Hà Nội" chiến [B] thắng. [B][Gb][B]

Cho [E] mãi mãi một [B] tình yêu [E] Hà Nội [B]
Rồi [Abm] sẽ quen phút bỡ ngỡ [Gbm] ban đầu [B]
Tiếng [D] người nói xôn [Dbm] xao mùa [E] xuân tới [Bsus4]
Hà nội [D] reo vui hôm [B] nay tiếng hát [E] xây đời [E]

Hà Nội đi [D] lên hôm [B] nay trong nắng [E] Ba Đình. [E]
Hà nội [D] reo vui hôm [B] nay tiếng hát [E] xây đời [E]
Hà Nội đi [D] lên hôm [B] nay trong nắng [E] Ba Đình. [E]
Hà nội [D] reo vui hôm [B] nay tiếng hát [E] xây đời [E]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *