ĐƯỢC MÙA

Sáng tác Phạm Đình Chương
Nhịp điệu Chưa chọn
Thể loại Quê hương
Đã xem 124
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1706

Sheet music

Hợp âm dạo (Thanh Thúy):

[Dbm] | [Dbsus4] | [Dbm] | [Absus4] | [Absus4]

[Gb] | [Bbsus4] | [Bbm] | [Ebm] | [Eb][Dbm]

Con [Eb] cò cò bay [Db] lả [Dbm] lả bay [Ab] la
Bay qua qua ruộng [Eb] lúa
Bay về về đồng [Ab] xanh
Tình tính [Bbm] tang, tang tính [Db] tình
Dân làng [Bbm] rằng, dân làng [Eb] ơi
Rằng cắt [Ab] lúa, lúa đem phơi
Rằng cắt lúa, lúa đem [Db] phơi [Db][E]

Cánh [A] đồng mênh-mông
Cánh [D] đồng bát-ngát
Ôi cánh [E] đồng dào-dạt [Bm7] lúa thơm [E] nồng
Tới [A] mùa lúa [Gbm] chín xóm [E] làng no [Gb] ấm
Đây lúa [Bm] về cùng đời [E] sống nhà [A] nông [A]

Vui vui [D] lên, lúa [Gbm] ơi. Vui vui [A] lên, lúa [Gbm] ơi
Nuôi-nấng [A] người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui [Gbm] lên, lúa ơi. Vui vui [Bm] lên, lúa [Gbm] ơi
Ta hát [B] mừng bông lúa [E] ngời xinh [A] tươi

Ánh vàng dâng lên sáng [D] ngời thôn-trang
Ôi xóm [E] làng tràn ngập [Bm7] suối trăng [E] vàng
Tiếng [A] chày reo [Gbm] vang, tiếng [E] cười (nàng) thôn-[Gbm] nữ
Chan-chứa [B] hoà thành bài-hát đầy [A] thơ [A]

Vui vui [D] lên, lúa ơi. Vui vui [A] lên, lúa [Gbm] ơi
Nuôi-nấng [A] người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui [Gbm] lên, lúa ơi. Vui vui [Bm] lên, lúa [Gbm] ơi
Ta hát [B] mừng bông lúa [E] ngời xinh [A] tươi [A]

[D] | [D] | [A] | [A] | [Gb][A/Db] | [E] | [E] | [A]

[D] | [D] | [Dm] | [D] | [E][D][E][Bm][A]

Ánh vàng dâng lên sáng [D] ngời thôn-trang
Ôi xóm [E] làng tràn ngập [Bm7] suối trăng [E] vàng
Tiếng [A] chày reo [Gbm] vang, tiếng [E] cười (nàng) thôn-[Gbm] nữ
Chan-chứa [Bm] hoà thành bài-hát đầy [A] thơ [A]

Vui vui [D] lên, lúa [Gbm] ơi. Vui vui [A] lên, lúa [Gbm] ơi
Nuôi-nấng [A] người sung-sướng đời ấm-no
Vui vui [Gbm] lên, lúa ơi. Vui vui [Bm] lên, lúa [Gbm] ơi
Ta hát [Gbm] mừng bông lúa [E] ngời xinh [A] tươi

Hái về đem phơi, giã [D] sàng thâu đêm
Mai sớm [E] rồi được nồi [D] mới cơm [E] mềm [E]
Những [A] chiều trên [Gbm] đê, ngắm [E] bầy em [Gbm]
Bao nỗi-[B/Eb] niềm rộn lòng [E] bác nhà-[A] quê

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *