Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 140

Intro:

  

Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân
Dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh trận  
Đưa nhau về đây chân quen đá sỏi
Nên ngại đêm tối sa lầy vùng ma quái liêu trai.  

Tôi lính trận ngược xuôi đó đây
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này  
Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải
Bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình.  

Đêm mua vui cuồng quay dưới ánh đèn nhạt màu son
Câu ca tiếng nhạc nay vẫn còn
Môi run với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc bàn tay
Một ngày vui nào hay.  

Đêm đối mặt tình nhân khó quên
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn tìm  
Mai tôi lại đi, đam mê chối bỏ
Hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hạn kỳ.  

  

Tôi lính trận ngược xuôi đó đây
Tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này  
Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải
Bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình.  

Đêm mua vui cuồng quay dưới ánh đèn nhạt màu son
Câu ca tiếng nhạc nay vẫn còn
Môi run với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc bàn tay
Một ngày vui nào hay.  

Đêm đối mặt tình nhân khó quên
Niềm suy tư chợt đến theo dấu giầy muốn tìm  
Mai tôi lại đi, đam mê chối bỏ
Hương nồng môi thắm mơ gì lần yêu lỡ hạn kỳ.  

Sheet nhạc bài: THỊ TRẤN VỀ ĐÊM

Hợp âm

Thi_Tran_Ve_Dem_-_Khanh_Linh - sheet