Cẩm Phong

Nhạc sĩ Cẩm Phong tên thật là Đỗ Lạc, sinh ngày 11/6/1929, quê quán Huyện Chương Mỹ – Hà Nội. Đến với âm nhạc bằng con đường tự học. tham gia Đội ca kịch Sao vàng. 1947 là diễn viên Đội tuyên truyền Phòng Chính trị Khu I Việt Bắc. Tháng 8-1948 về Đài TNVN làm biên tập âm nhạc, là một trong những người đầu tiên xây dựng Đoàn Ca nhạc của Đài TNVN.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *