Intro: [Fm] | [F] | [C] | [D#] | [Cm] | [Dm] | [Dm] | [Bb] | [C]  [Fm] | [Fm] | [D#] | [D#] | [Dm] | [C] | [F] | [Dm7] (Capo ngăn I, Cẩm Ly ver.) Hỡi người tôi [F] yêu [Bb] … có thấu chăng cho [Am] lòng tôi [Dm] Một......