Đậu Thế Thuấn

 • 2012
  • Đã đi du lịch tới Titisee-Neustadt
  • Đã đi du lịch tới Thượng Hải
  • Đã đi du lịch tới Hồng Kông
 • 2011
  • Đã đi du lịch tới Băng Cốc
  • Đã đi du lịch tới Kuala Lumpur
 • 2000
  • Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh
 • 1995
  • Đã học tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh
 • 1990
  • Tốt nghiệp THPT Nguyễn Xuân Ôn
 • 1988
  • Đã học tại THPT Nguyễn Xuân Ôn
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *