Lời bài hát
 Lốc cốc leng keng, lục lạc đồng đen Dây cương nhuộm thắm Có phải em là, em là lý ngựa ô Có phải em là, em là lý ngựa ô.Thấp thoáng tung bay, bụi mịt mù xa Theo em ngàn dặm Anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô Anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô.ĐK: Ngựa ô ô Nhớ thuở yêu nhau tay anh cầm cán Thắng nhẹ lấy yên cương ta chở nhau đi Mà nay Chẳng cần lấy yên cương Em bỏ ra đi Bỏ lại cửa Dinh xưa đang buồn đứng trông theo.Lốc cốc leng keng, lục lạc buồn thiu Dây cương tuột lỏng Có phải em là em là lý ngựa ô Có phải em là em là lý ngựa ô.Nhớ quá yên cương, bóng ngựa giờ  xa Chân mây mờ mịt, ném bỏ ưu phiền Em là là lý ngựa ô, Nhớ mãi trong lòng Em là lý ngựa ô.Lốc cốc leng keng, lục lạc đồng đen Dây cương nhuộm thắm Có phải em là, em là lý ngựa ô Có phải em là, em là lý ngựa ô.Ngựa ô ô phải em ngựa ô ô Ngựa ô ô nhớ thương ngựa ô ô.

Sheet nhạc bài: PHẢI EM LÝ NGỰA Ô

Hợp âm