NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Sáng tác Anh Bằng
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 2813

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Tuấn Ngọc): 

[Eb] | [Eb] | [Cm] | [Cm] | [Ab][Ab] | [Bb] | [Bb] 

[Eb] | [Eb] | [Cm7] | [Cm] | [Ab][Ab] | [Bb] | [Bb] 

Tôi xa [C] Hà Nội năm lên mười [Fm7] tám, khi vừa [Gm] biết yêu [Gm]
Bao nhiêu [Fm] mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo [Eb] mây chiều [Bbm]
Hà Nội [Ab] ơi, nào [Fm7] biết ra sao bây [Gm] giờ
Ai [Cm7] đứng trông ai ven [Fm] hồ, khua [Ab] nước trong như ngày [Bb] xưa. [Bb]

Tôi xa [Eb] Hà Nội năm em mười [Fm] sáu, xuân tròn [Gm] đắm say [Cm]
Đôi tay [Gb] ngọc ngà dương gian tình [Ab] ái, em đong [Eb] thật đầy [Bbm]
Bạn [Ab] lòng ơi ngày [Fm] ấy tôi mang cây [Gm] đàn
Quen [Cm] sống ca vui bên [Fm] nàng, nay [Bb] khóc tơ duyên [Eb] lìa tan [Eb]

Giờ đây biết ngày nào gặp [Cm] nhau
Biết tìm về nơi [Ab] đâu, ân ái trao nàng [Eb] mấy câu [Bbm]
Thăng [Eb] Long ơi năm [Gm] tháng vẫn trôi giữa [Cm] dòng đời
Ngậm đắng nuốt cay [Bb] nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa [Eb] phai mờ [Eb]

Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu [Fm] tà áo khoe màu [Gm] phố vui [Cm]
Nhưng riêng [Fm] một người tâm tư [Ab] sầu vắng đi trong [Eb] bùi ngùi [Bbm]
Sài [Ab] Gòn ơi mộng với tay cao [Gm] hơn trời
Tôi [Cm] hái hoa tiên [Fm] cho đời để [Bb] ước mơ nên [Eb] đẹp đôi. [Bb]

[Eb] | [Fm] | [Gm] | [Cm7] | [Fm][Ab] | [Eb] | [Bbm] 

[Ab] | [Ab] | [Gm] | [Cm] | [Fm][Bb7] | [Eb] | [Eb] 

Giờ đây biết ngày nào [Cm] gặp nhau
Biết tìm về nơi [Ab] đâu, ân ái trao nàng [Eb] mấy câu [Bbm]
Thăng [Cm] Long ơi năm [Gm] tháng vẫn trôi giữa [Cm] dòng đời
Ngậm đắng nuốt cay [Bb] nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa [Eb] phai mờ [Eb]

Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu [Fm] tà áo khoe màu [Gm] phố vui [Cm7]
Nhưng riêng [Fm] một người tâm tư [Ab] sầu vắng đi trong [Eb] bùi ngùi [Bbm]
Sài [Ab] Gòn ơi mộng với tay cao [Gm] hơn trời
Tôi [Cm7] hái hoa tiên [Fm] cho đời để [Bb] ước mơ nên [Bb]... đẹp [Eb] đôi. [Eb]

[Ab/C] | [Ab/C] | [Ab] | [Abm] | [Eb] | [Eb]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

 

Hợp âm dạo (Kenny Thái – Capo I.): [D] | [D] | [F#m] | [Bm] | [G]

[G#m] | [A] | [B] | [Em] | [Am7] | [D] | [B] | [Em] | [A] | [D] | [D]

Tôi xa [D] Hà Nội năm lên mười [G] tám, khi vừa [D] biết yêu [D]
Bao nhiêu [Bm] mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo [A] mây chiều [D]
Hà Nội [G] ơi, nào [C#m] biết ra sao bây [A] giờ
Ai [Bm] đứng trông ai ven [Em] hồ, khua nước trong như ngày [A] xưa. [A]

Tôi xa [D] Hà Nội năm em mười sáu, xuân tròn đắm [D] say [D]
Đôi tay [Bm] ngọc ngà dương gian tình [E] ái, em đong [A] thật đầy [Dm7]
Bạn lòng [G] ơi ngày [C#m] ấy tôi mang cây [A] đàn
Quen [Bm] sống ca vui bên [Em] nàng, nay [A] khóc tơ duyên lìa [D] tan [D]

Giờ đây biết [A] ngày nào gặp [Bm7] nhau
Biết [D/A] tìm về nơi [G] đâu, ân [Bm6] ái trao nàng [D] mấy câu [Bm]
Thăng Long [D] ơi năm tháng vẫn trôi giữa [G] dòng đời
Ngậm [Bm] đắng nuốt cay nhiều [A] rồi
Hồ Gươm [A] xưa vẫn chưa [D] phai mờ [A]

Hôm nay [D] Sài Gòn bao nhiêu [Gm] tà áo khoe màu [D] phố vui [D]
Nhưng riêng [Bm] một người tâm tư sầu vắng đi trong [A] bùi ngùi [D7]
Sài Gòn [G] ơi mộng với tay cao [A] hơn trời
Tôi [Bm] hái hoa tiên cho [Em] đời để [A] ước mơ nên đẹp [D] đôi. [Am]

[D] | [D] | [F#m] | [Bm] | [G] | [G] | [A] | [B]

[Em] | [A] | [Bm] | [Bm] | [Em] | [A] | [D] | [D]

Giờ đây biết [A] ngày nào gặp [D] nhau
Biết tìm về nơi [G] đâu, ân [Bm6] ái trao nàng [D] mấy câu [Bm]
Thăng Long [D] ơi năm tháng vẫn trôi giữa [G] dòng đời
Ngậm [Bm] đắng nuốt cay nhiều [A] rồi
Hồ Gươm [A] xưa vẫn chưa [D] phai mờ [A]

Hôm nay [D] Sài Gòn bao nhiêu [Gm] tà áo khoe màu [D] phố vui [D]
Nhưng riêng [Bm] một người tâm tư sầu vắng đi trong [A] bùi ngùi [D7]
Sài Gòn [G] ơi mộng với tay cao [A] hơn trời
Tôi [Bm] hái hoa tiên cho [Em] đời để [A] ước mơ nên đẹp [D] đôi.
Sài Gòn [G] ơi mộng với tay cao [A] hơn trời
Tôi [Bm] hái hoa tiên cho [Em] đời để [A] ước mơ [A] nên [Am] đẹp [D] đôi.

[G] | [A] | [D] | [Bm] | [Em][A] | [Am7] | [D]

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

2 bình luận
Sắp xếp theo