Intro (Đan Nguyên Capo I.): [Cm] | [Gm] | [Fm] | [Gm]  [Cm][Gm] | [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Gm]-[Cm] | [D#]-[Cm] Rừng [Cm] hoang đẹp nhất hoa màu [C] tím Chuyện [Gm] tình thương [Cm] nhất chuyện hoa [C] sim Có [D#] người con [C] gái xuân vời [Fm] vợi Tóc [Fm7]......