Hợp âm dạo (Tuấn Ngọc):  [Eb] | [Eb] | [Cm] | [Cm] | [Ab][Ab] | [Bb] | [Bb]  [Eb] | [Eb] | [Cm7] | [Cm] | [Ab][Ab] | [Bb] | [Bb]  Tôi xa [C] Hà Nội năm lên mười [Fm7] tám, khi vừa [Gm] biết yêu [Gm] Bao nhiêu [Fm] mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo [Eb] mây chiều [Bbm] Hà Nội [Ab] ơi, nào [Fm7] biết ra sao bây [Gm] giờ Ai [Cm7] đứng trông ai ven [Fm] hồ, khua [Ab] nước trong như ngày [Bb] xưa. [Bb] Tôi xa [Eb] Hà Nội năm em mười [Fm] sáu, xuân tròn [Gm] đắm say [Cm] Đôi tay [Gb] ngọc......