Lời bài hát
Hợp âm dạo (Tuấn Ngọc):                               Tôi xa  Hà Nội năm lên mười  tám, khi vừa  biết yêu  Bao nhiêu  mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo  mây chiều  Hà Nội  ơi, nào  biết ra sao bây  giờ Ai  đứng trông ai ven  hồ, khua  nước trong như ngày  xưa. Tôi xa  Hà Nội năm em mười  sáu, xuân tròn  đắm say  Đôi tay  ngọc ngà dương gian tình  ái, em đong  thật đầy  Bạn  lòng ơi ngày  ấy tôi mang cây  đàn Quen  sống ca vui bên  nàng, nay  khóc tơ duyên  lìa tan Giờ đây biết ngày nào gặp  nhau Biết tìm về nơi  đâu, ân ái trao nàng  mấy câu  Thăng  Long ơi năm  tháng vẫn trôi giữa  dòng đời Ngậm đắng nuốt cay  nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa  phai mờ Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu  tà áo khoe màu  phố vui  Nhưng riêng  một người tâm tư  sầu vắng đi trong  bùi ngùi  Sài  Gòn ơi mộng với tay cao  hơn trời Tôi  hái hoa tiên  cho đời để  ước mơ nên  đẹp đôi.                               Giờ đây biết ngày nào  gặp nhau Biết tìm về nơi  đâu, ân ái trao nàng  mấy câu  Thăng  Long ơi năm  tháng vẫn trôi giữa  dòng đời Ngậm đắng nuốt cay  nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa  phai mờ Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu  tà áo khoe màu  phố vui  Nhưng riêng  một người tâm tư  sầu vắng đi trong  bùi ngùi  Sài  Gòn ơi mộng với tay cao  hơn trời Tôi  hái hoa tiên  cho đời để  ước mơ nên ... đẹp  đôi.           

Sheet nhạc bài: NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Hợp âm

noilongnguoidi-anhbang_001