Lời bài hát

Intro:

- - - -

- - - 

Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát
Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa.

Trên con đường đến trường có con là con chim hót
Nó hót nó hót làm sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau.

Trên con đường đến trường có cây là cây xanh mát
Có gió gió mát từng cơn, có cơn mưa qua từng mùa.

Trên con đường đến trường có con là con chim hót
Nó hót nó hót làm sao bạn ơi bạn cùng đi thật mau.

Sheet nhạc bài: TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Hợp âm

Sheet nhạc Con đường đến trường