MƯA CHIỀU KỶ NIỆM

Duy Yên
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3182
Sheet nhạc

MƯA CHIỀU KỶ NIỆM - Đàm Vĩnh Hưng

Hợp âm dạo (Slow Rock):

[Ebm] | [A] | [Emaj7] | [Dbm] | [Gbm] | [B] | [B]

[Abm] | [E] | [E] | [Gb] | [B] | [B] | [E] | [E] | [A]

Nhớ chiều [Ebm] nào em đến [B] thăm anh [A][Abm]
Hai bên [Gb] đường phố đã [E] lên đèn [Eb][Dbm]
Mưa xuân [Gb] giăng mờ trắng [B] khung trời
Ngồi bên nhau lưu [E] luyến
Mưa [Db] thấm ướt đôi bờ vai  [Db][Gbm]

Tiếng nhạc tình xao xuyến [Bmaj7] đôi tim [Bmaj7][Ab]
Mưa giao [Gbm] hòa nước mắt [E] ân tình [E][Dbm]
Tay đan [Gb] tay trong tiếng [B] đàn trầm
Nhìn nhau nhưng [E] không nói
Sợ [Gb] tình yêu [B] chóng phai. [E][B]

Nhưng hôm nay xa [Ebm] rồi
Hương [Abm] xưa đã phôi [Dbm] phai
Mưa bay trong khung [Gb] trời
Quạnh hiu sau màn [B]

Mưa rơi rơi [Ebm] vô tình
Nghẹn [Emaj7] ngào tràn [Dbm] ngập lòng
Chiều [Ebm] buồn về [Gb] lạnh lùng
Xót [Db] xa tình đầu [A] tiên...

Có một [E] mình anh đứng [B] trong mưa [B][Abm]
Nơi đây [Gb] hình bóng cũ [E] mịt mờ [E][Db]
Em ra [Gb] đi không nói [B] một lời
Từng chiều mưa dĩ [E] vãng
Xao [Db] xuyến mãi trong [Gb] lòng anh [Gbm/Db][Gb]

Những chiều buồn hiu hắt [Bsus4] thương ai [Ebm][Abm]
Mưa âm [Ebm] thầm phố cũ [E] đêm dài [Dbm][Dbm]
Trong cô [Gb] đơn hình bóng một [B] người
Tìm ai trên phố [B]
Tình [Gb] yêu không [B] thấy đâu...[E][B]

[Ebm] | [E] | [E] | [Dbm][A] | [B][B][Abm][Ebm]

[E] | [Gb] | [B][B] | [E][Gb] | [B][E][B]

Nhưng [Ebm] hôm nay xa rồi
Hương [Abm] xưa đã phôi [Dbm] phai
Mưa bay trong khung [Gb] trời
Quạnh hiu sau màn [B]

Mưa rơi rơi [Ebm] vô tình
Nghẹn [Emaj7] ngào tràn [Dbm] ngập lòng
Chiều [Ebm] buồn về [Gb] lạnh lùng
Xót [Db] xa tình đầu [A] tiên...

Có một [E] mình anh đứng [B] trong mưa [B][Abm]
Nơi đây [Gb] hình bóng cũ [E] mịt mờ [E][Db]
Em ra [Gb] đi không nói [B] một lời
Từng chiều mưa dĩ [E] vãng
Xao [Db] xuyến mãi trong [Gb] lòng anh [Gbm/Db][Gb]

Những chiều buồn hiu hắt [B] thương ai [Ebm][Abm]
Mưa âm [Ebm] thầm phố cũ [E] đêm dài [E][Dbm]
Trong cô [Gb] đơn hình bóng một [B] người
[B7] Tìm ai trên phố [E]
Tình [Gb] yêu không [B] thấy đâu...[E][B]

Trong cô [Gb] đơn hình bóng một [B] người
Tìm ai trên phố [E]
Tình [Gb] yêu không [B] thấy đâu...[E][B]

Trong cô [Gb] đơn hình bóng một [B] người
[B7] Tìm ai trên phố [E]
Tình [Gb] yêu không [B] thấy đâu...[E][B]

 

 

[Gm] | [D] | [Gm] | [Bb7] | [Eb] | [Fm]

[C] | [Bb] | [A] | [Dm] | [Dm]

Nhớ chiều [F] nào em đến [Bb] thăm anh [Bb] | [Bb]
Hai bên [Dm] đường phố đã [C] lên đèn [Gm] | [Cm]
Mưa xuân [F7] giăng mờ trắng [Dm] khung trời
Ngồi [F] bên nhau lưu [Eb] luyến
Mưa [Em] thấm ướt đôi [F] bờ vai  [F] | [F]

Tiếng nhạc tình xao xuyến [Bb] đôi tim [Bb] | [Bb]
Mưa giao [Dm] hòa nước mắt [Eb] ân tình [G] | [Cm]
Tay đan [A] tay trong tiếng [Dm] đàn trầm
Nhìn [Gm] nhau nhưng [Eb] không nói
Sợ [F] tình yêu chóng phai. [Ab] | [Bb]

Nhưng [Dm] hôm nay xa [D] rồi
Hương [Gm] xưa đã phôi [Cm] phai
Mưa bay trong khung [F] trời
Quạnh hiu sau màn [Bb]

Mưa [Dm] rơi rơi [D] vô tình
Nghẹn [Gm] ngào tràn [Cm] ngập lòng
Chiều [F] buồn về lạnh lùng
Xót [C] xa tình đầu [F] tiên…

Có một mình anh đứng [Bb] trong mưa [Bb] | [Bb]
Nơi đây [D] hình bóng cũ mịt mờ [G] | [Cm]
Em ra [A] đi không nói [Dm] một lời
Từng [Bb] chiều mưa dĩ [Eb] vãng
Xao [G] xuyến mãi trong [F] lòng anh [F] | [F]

Những chiều buồn hiu hắt [Bb] thương ai [Bb] | [Bb]
Mưa âm [D] thầm phố cũ [Eb] đêm dài [G] | [Cm]
Trong cô đơn hình bóng [F] một người
Tìm ai trên phố [Eb]
Tình [F] yêu không [Bb] thấy đâu…[Eb] | [Bb]

[Dm] | [D] | [Gm] | [Ab] | [C] | [F] | [Eb] | [Bb] | [Dm]

[D] | [Eb] | [Cm] | [Eb] | [Dm] | [C] | [F]

Nhớ chiều [F] nào em đến [Bb] thăm anh [Bb] | [Bb]
Hai bên [Dm] đường phố đã [C] lên đèn [Gm] | [Cm]
Mưa xuân [F7] giăng mờ trắng [Dm] khung trời
Ngồi [F] bên nhau lưu [Eb] luyến
Mưa [Em] thấm ướt đôi [F] bờ vai  [F] | [F]

Tiếng nhạc tình xao xuyến [Bb] đôi tim [Bb] | [Bb]
Mưa giao [Dm] hòa nước mắt [Eb] ân tình [G] | [Cm]
Tay đan [A] tay trong tiếng [Dm] đàn trầm
Nhìn [Gm] nhau nhưng [Eb] không nói
Sợ [F] tình yêu chóng phai. [Ab] | [Bb]

Nhưng [Dm] hôm nay xa [D] rồi
Hương [Gm] xưa đã phôi [Cm] phai
Mưa bay trong khung [F] trời
Quạnh hiu sau màn [Bb]

Mưa [Dm] rơi rơi [D] vô tình
Nghẹn [Gm] ngào tràn [Cm] ngập lòng
Chiều [F] buồn về lạnh lùng
Xót [C] xa tình đầu [F] tiên…

Có một mình anh đứng [Bb] trong mưa [Bb] | [Bb]
Nơi đây [D] hình bóng cũ mịt mờ [G] | [Cm]
Em ra [A] đi không nói [Dm] một lời
Từng [Bb] chiều mưa dĩ [Eb] vãng
Xao [G] xuyến mãi trong [F] lòng anh [F] | [F]

Những chiều buồn hiu hắt [Bb] thương ai [Bb] | [Bb]
Mưa âm [D] thầm phố cũ [Eb] đêm dài [G] | [Cm]
Trong cô đơn hình bóng [F] một người
Tìm ai trên phố [Eb]
Tình [F] yêu không [Bb] thấy đâu…[Eb] | [Bb]

[G] | [G] | [Bm7] | [D] | [C] | [G/B] | [Am7]

[D] | [G] | [G] | [G] 

Nhớ chiều [Gb] nào em đến [G] thăm anh [G] | [Em]
Hai bên [D] đường phố đã [C] lên đèn [Em7] | [Am]
Mưa xuân giăng mờ trắng [G] khung trời
Ngồi bên nhau lưu [C] luyến
Mưa [A] thấm ướt đôi [Bm] bờ vai [D] | [D]

Tiếng nhạc tình xao xuyến [G] đôi tim [G7] | [Em]
Mưa giao [D] hòa nước mắt [C] ân tình [G/B] | [Am]
Tay đan [D] tay trong tiếng đàn [G] trầm
Nhìn [Em7] nhau nhưng [C] không nói
[D] Sợ tình yêu [G] chóng phai. [C] | [G]

Nhưng hôm nay xa [Bm] rồi
Hương xưa đã phôi [Am] phai
Mưa bay trong khung [D] trời
Quạnh hiu sau màn [G]

Mưa rơi rơi [Bm] vô tình
Nghẹn [Am] ngào tràn ngập [C] lòng
Chiều [D] buồn về [Bm7] lạnh lùng
Xót [D] xa tình đầu [D/A] tiên…

Có một mình anh đứng [G] trong mưa [G] | [Em]
Nơi đây [D] hình bóng cũ [C] mịt mờ [C] | [A]
Em ra [D] đi không nói [G] một lời
Từng [Em] chiều mưa dĩ [C] vãng
Xao [A/Db] xuyến mãi trong [A] lòng anh [D] | [D]

Những chiều [Bm] buồn hiu hắt [G] thương ai [Bm] | [Em7]
Mưa âm [D] thầm phố cũ [C] đêm dài [Em/B] | [Am]
Trong cô [D] đơn hình bóng một [G] người
Tìm [Em] ai trên phố [C]
Tình [D] yêu không [G] thấy đâu…[C] | [G]

[D] | [G] | [G] | [Bm7] | [Bm7] | [C] 

 [G/B] | [Am] | [D] | [G] | [C] | [G] 

Nhưng [G] hôm nay xa [Bm] rồi
Hương xưa đã phôi [Am] phai
Mưa bay trong khung [D] trời
Quạnh hiu sau màn [G]

Mưa rơi rơi [Bm] vô tình
Nghẹn [Am7] ngào tràn ngập [C] lòng
Chiều [D] buồn về lạnh [Bm] lùng
Xót [D] xa tình đầu tiên…

Có một [D] mình anh đứng [G] trong mưa [D/Gb] | [Em]
Nơi đây [D] hình bóng cũ [C] mịt mờ [C] | [Am]
Em ra [D] đi không nói [G] một lời
Từng [Em] chiều mưa dĩ [C] vãng
Xao [A/Db] xuyến mãi trong [D] hồn anh [Dm/A] | [D]

Những [B] chiều buồn hiu hắt [G] thương ai [G] | [Em]
Mưa âm [D] thầm phố cũ [C] đêm dài [Em] | [Am]
Trong cô [D] đơn hình bóng một [G] người
Tìm [Em7] ai trên phố [C]
Tình [D] yêu không [G] thấy đâu…[C] | [G]

Trong cô đơn hình bóng [Em] một người
Tìm ai trên phố [C]
Tình [D] yêu [D] | [D][Gbm] không [Dm7] thấy [G] đâu…[C] | [G]

 

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

Sáng tác: Minh Nhiên
NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG - Đàm Vĩnh Hưng Hợp âm dạo (Slow Rock): [Esus4] | [Am] | [A] | [A] | [Dm] | [Dm] | [Dm] [Dm] | [Am] | [F] | [D] | [Bm7] | [Em7] | [Em7] | [Em7] Nước mắt đàn [Am] ông không rơi từng giọt, [Am] Nước mắt đà...
Sheet nhạc

AI ĐƯA EM VỀ

Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
Hợp âm dạo (Ngọc Sơn): [G] | [Em] | [Bm] | [Am] | [C] | [Gb/Db] | [G] | [D] [G] | [Em] | [Bm] | [Am] | [C] | [Dbm] | [Dsus4] | [G] Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về Mình [D] em trên hè phố [A] vắng Đêm [Am] nay ai đưa em [D]...
Sheet nhạc

HOA HỌC TRÒ

Sáng tác: Anh Bằng
Intro (Tuấn Vũ): [Dbm] | [D] | [Ebm] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [Ebm7] | [Abm] Bây [Dbm7] giờ còn nhớ hay [B] không? Ngày xưa hè [Bbm] đến phượng hồng nở [Gbm/A] hoa Ngây [Gbm] thơ em rủ anh [B] ra Ngặt được hoa [Gbm] phượn...
Sheet nhạc

TÌNH EM (Hàn Ni)

Sáng tác: Anh Bằng & Lê Dinh
Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng):  [Bb] | [Bb] | [Bb] | [Bb] | [Eb] | [Cm] | [Bb] | [Bb] [Bb] | [Gm] | [Eb] | [Eb] | [Bb] | [Cm7] | [F] | [F] Chiều [Bb] nao văng [Gm] vẳng bên tai cung [Eb] đàn Nhìn thấy dáng em dịu [Dm] dàng...

CÒN CHÚT NGHẸN NGÀO

Sáng tác: Hoàng Khiêm
Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng): [Bbm] | [Ebm7] [Ab] | [Db] | [Gb] | [Cm7] | [F] | [F] | [F] [Bbm] Dẫu biết em đã xa rồi Lòng [Gb] anh vẫn luôn nhớ [Ebm] mong Vì [Ab] những dấu yêu xa xưa Giờ đến [Db] đây trong anh từng phút...

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Sáng tác: Thanh Tùng
  Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng): [B] | [G#m] | [E] | [F#] | [B] | [C#] | [F#] | [B] | [E] | [E] | [C#] | [F#] [B] Khi anh trao con tim cho [D#m] em Mặt [B] đất chưa hề bình yên Còn [C#m] đâu đây trong môi hôn đôi [F#]...

LẠC MẤT EM

Sáng tác: Lê Quang
  [Bm] Lạc mất em rồi từ đây em [G] hỡi Lạc mất em [Em] rồi là [Am] cả một đời [D] anh Một [Em] đời anh mãi đi [Bm] tìm Một [C] đời ôm kín nỗi [Em] niềm Một đời anh vùi [F#] sâu trong thương [Bm] nhớ. Đường vắng anh...

ANH VẪN CHỜ EM

Sáng tác: Thái Hùng
ANH VẪN CHỜ EM - Đàm Vĩnh Hưng Nhịp: 3/4, tempo: 83, điệu: Rumba ===== Intro: [Ab]-[Dbm] | [Gb] | [Dbm]-[B] | [B] | [Dbm] [Ebm] | [Abm] | [Abm] | [Abm] | [Abm] Ngày nào em đến mang theo một [Dbm] mối tình nồng [Gb] Từng...

GIÀU VÀ NGHÈO

Sáng tác: Lâm Thái Hiền
Hợp âm GIÀU VÀ NGHÈO   Hợp âm dạo: [Gm] | [Csus4] | [Dm7] [Gm] | [Cm] | [Dm] | [Eb] | [F]-[Gm] [D] Giữa giàu và [Gm] nghèo Ai cũng mong hạnh phúc Giữa giàu và [Dm] nghèo Ai cũng có nỗi [Gm] niềm.Giàu thì vinh [Cm] q...
Sheet nhạc

TÂM SỰ NÀNG XUÂN

Sáng tác: Hoài An-1929
Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hững): [Dbm] | [Dbm] | [Bsus4]-[Dbm7] | [Gbm] [Dbm] | [B] | [Dbsus4] | [B] | [Dbm] Trong thế [B] gian đang vui [Abm] mừng đón [Dbm] Xuân Chắc nàng [A] Xuân năm nay đẹp bội [E] phần Ngắm rừng [Gb] hoa...

Hợp âm cùng giai điệu

NOEL BÊN NHAU

Sáng tác: Vũ Quốc Việt
NOEL BÊN NHAU - Đàm Vĩnh Hưng Hợp âm dạo (Slow Rock): [E] | [E] | [A] | [A] | [B] | [B] | [Esus4] | [B] | [E] Trời lành lạnh mùa noel tới [Gbm] | [B] Mình hẹn [Ebm] hò dìu nhau trên [E] lối [E] | [Dbm] Lời nguyện [Em] cầ...

SAU MỘT CUỘC TÌNH

Sáng tác: Song Ngọc
Hợp âm dạo (Thế Sơn & Hoàng Lan): [A] | [D] | [D] | [D] | [D] | [G] | [G] | [Em] | [Em] [D] | [Ebm] | [Em] | [A] | [D] | [D] | [G] | [D] | [D] Chia tay nhau [D] rồi mình còn lại những gì [D] | [A] Còn lại những chiều...

HOANG VU

Sáng tác: Ns Ngọc Sơn
HOANG VU - Thiên Vũ Intro (Slow Rock): [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Cm] | [Eb] [Gm] | [Gm] | [A7] | [D] | [Gm] | [Cm] | [Gm] 1. Cho tôi [Gm] xin cho tôi [Cm] xin xin [Gm] mãi mãi yêu [Cm] em Cho tôi [Bb] xin cho tôi [Gm]...

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

Sáng tác: Minh Nhiên
NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG - Đàm Vĩnh Hưng Hợp âm dạo (Slow Rock): [Esus4] | [Am] | [A] | [A] | [Dm] | [Dm] | [Dm] [Dm] | [Am] | [F] | [D] | [Bm7] | [Em7] | [Em7] | [Em7] Nước mắt đàn [Am] ông không rơi từng giọt, [Am] Nước mắt đà...

TÂM SỰ NGƯỜI CÀI HOA TRẮNG

Sáng tác: Trường Khánh
TÂM SỰ NGƯỜI CÀI HOA TRẮNG - Thích Nhuận Thanh Intro:  [D] | [D] | [D] | [D] | [Gbm] | [Gbm] | [G]   [Gbm] | [Bm] | [G] | [E] | [A] | [G] | [D] | [A]   Tôi trở về [Bm] đây thành phố đang sang [D] mùa [D]  Khung trời đầy...

NỬA ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Sáng tác: Hoàng Trang
  Hợp âm dạo (Capo I.): [A] | [A] | [F#m] | [C#m] | [A] | [E] [D] | [D] | [Bm] | [C#m] | [F#m] | [Bm] | [A] | [D] | [A] | [C#m] | [A] Thôi anh ơi chúng mình không duyên số [F#m] Trời không cho [D] ta được sống [A] b...

CHUYẾN XE HOA BUỒN

Sáng tác: Anh Bằng
  Hợp âm dạo: [D] | [F] | [Bb] | [Dm] | [Bb] | [Cm] | [Gm] | [F] | [D#] [F] | [Bb] | [Cm] |  [D#] | [G] | [Gm] (Capo I., Tâm Đoan ver.) Thôi em biết rồi [G] đây, người sẽ [Cm] xa Em biết rồi đây, người sẽ [G] quên K...

AI HỎI TÊN ANH

Sáng tác: Minh Kỳ & Dạ Cầm
AI HỎI TÊN ANH - Sơn Ca Nhịp: 4/4, tempo: 176, điệu: Slow Rock ===== Intro: [B] | [Gb/Bb] | [Abm] | [Abm] | [E] | [Em] [Ebm] | [Abm7] | [E] | [E6] | [B] | [E] | [Em6]-[Gb] 1. Có ai biết không em yêu [B] người lính [Ebm/B...
Sheet nhạc

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG

Sáng tác: Lam Phương
Hợp âm dạo (Elvis Phương - Em):  [Bsus4] | [Em] | [D] | [B] | [Em] | [F#m/C#] | [C] | [Em] Mất em [Em] rồi xa em [B] rồi Hoa đã tàn nhụy đã [Em] phai Chiều hôm [D] nay trời thanh [C] vắng Em đi [B] về, về [Em] với ai? [E...
Sheet nhạc

MỘT THỜI ĐỂ YÊU

Sáng tác: Nam Lộc
  Chút ánh sáng cho cuộc [Fm] đời Cất tiếng hát cho một [C7] Người Có mắt biếc soi nụ cười Tươi như cánh hoa tình [Fm] ái Đã biết nói yêu một [Fm] lần Sẽ thấy đớn đau thật [C7] gần Sẽ thấy nắng phai nhạt dần Khi vươ...