BUÔNG XUÔI

Sáng tác : Anh Thy
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3291

 

Intro: [D] | [Bm] | [F#m] | [A] | [D] | [Bm] | [A] | [D]

[A] | [Bm] | [F#m] | [A] | [D] | [Bm] | [A] | [D] (Capo ngăn I.)

Em ơi tình hết [D] rồi, còn [B] chi để nói không [A] em
Xưa em từng hát bài "Trùng khơi không hoa màu [D] trắng"
Thì anh đâu [Gm][E] mang bao nhớ thương [D] yêu [F#m]
Và tình hôm [Em] nay tan [A] nát như lá [D] úa

Sao em đành cúi [Bm] mặt, để anh nghe những bơ [G]
[A] Mong như mộng ban [F#m] đầu, từ [E] nay anh xin vùi [D] kín [G]
Mảnh khăn tang [Gm] trắng, [E] ghi lên dấu thương [A] đau [F#m]
Và ngày xa [Em] xưa đã [A] chết trong lòng [D] nhau [G]

Đêm hôm nào còn ngồi bên nhau
Đầu [Em] em dựa vai áo [A] anh, nghe con tim chưa lẻ [D] loi [A]
Lời hẹn hò [Bm7] cũ, anh [Gm] đón em bao [Em] lần
Chỉ còn lại trong tái [A]

[F#m] Mai nay đời nếu [D] gặp thì [Bm] xin im lắng tâm [Em]
[A] Xin ai đừng khơi [F#m] nguồn chuyện [E] xa xưa trong lòng [F#] mắt [D]
Từ nay năm [G] tháng [E] trôi theo kiếp đong [D] đưa [F#]
Trả lại cho [Em] em, anh [A] mất ân tình [D] xưa

[D] | [F#] | [Bm] | [Bm] | [A] | [D] | [Bm] | | [A] | [D]

Đêm hôm [G] nào [B] còn ngồi bên [G] nhau
Đầu [Em] em dựa vai áo [A] anh, nghe con [G] tim chưa lẻ [D] loi [G]
Lời hẹn hò [B] cũ, anh [D] đón em bao [B] lần
Chỉ còn lại trong tái [A]

[F#m] Mai nay đời nếu [D] gặp thì [Bm] xin im lắng tâm [Em]
[A] Xin ai đừng khơi [F#m] nguồn chuyện [E] xa xưa trong lòng [D] mắt
Từ nay năm [G] tháng [C#m] trôi theo kiếp đong [D] đưa
Trả lại cho [Em] em, anh [Am] mất...[B] ân [Am] tình [D] xưa

[Bm] | [F#m] | [A] | [D] | [Bm] | [A] | [D]

D

123

Bm

234

F#m

34

A

123

B

234

Gm

34
III

E

123

Em

23

G

123

Bm7

23

F#

234

C#m

234
IV

Am

123

 

Intro (Capo ngăn I.):

[D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [A] | [A6] 

[D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [A] 

Em ơi tình hết [D] rồi, còn chi để nói [G] không em  [A]
Xưa em từng hát bài “Trùng khơi không hoa [D] màu trắng” [C]
Thì anh [Em/G] đâu có mang bao nhớ [D] thương yêu [D]
Và tình [A] hôm nay tan nát như lá [D] úa

[A] Sao em đành [D] cúi mặt, để anh nghe những [G] bơ vơ [A]
Mong như mộng [Em] ban đầu, từ [A] nay anh xin [D] vùi kín [C]
Mảnh khăn [G] tang trắng, ghi lên dấu [D] thương đau [D]
Và ngày [Asus4] xa xưa đã [Esus4] chết trong [D] lòng nhau [Gbm]

Đêm [G/B] hôm nào [G] còn ngồi bên nhau
Đầu em dựa vai [D] áo anh, nghe con tim chưa lẻ [Gbm] loi [Abm]
Lời hẹn [Bm] hò cũ, anh [G] đón em bao [Em] lần
Chỉ [E] còn lại trong [A] tái tê [C][A]

Mai nay đời [D] nếu gặp thì [Bm] xin im lắng [Em] tâm tư
[A] Xin ai đừng [Esus4] khơi nguồn chuyện [G6] xa xưa trong [D] lòng mắt [C]
Từ nay [G] năm tháng [Db/F] trôi theo kiếp [Bm/Gb] đong đưa [D]
Trả lại [A]cho  em, anh mất ân [Bb] tình xưa [Gbm]

[D] | [Bm] | [Em] | [A] | [Em] | [A] | | [D] | [C]

[G] | [Db/F] | [D/Gb] | [D] | [A] | [A] | | [D] | [D/Gb]

Đêm [G/B] hôm nào còn ngồi [G] bên nhau
Đầu em dựa vai [D] áo anh, nghe [A] con tim chưa lẻ [Gbm] loi [Bm]
Lời hẹn [Em] hò cũ, anh đón em bao lần
Chỉ [E/B] còn lại trong [Esus4] tái tê [C][A]

[Gbm] Mai nay đời [D] nếu gặp thì [Bm] xin im lắng [Em] tâm tư [A]
Xin ai đừng [Em] khơi nguồn chuyện [A] xa xưa trong [D] lòng mắt [C]
Từ nay [G] năm tháng [Db/F] trôi theo kiếp [D/Gb] đong đưa [D]
Trả lại [A] cho em, anh mất ân [A] …tình [D] xưa

[D] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [A] | [A][D] 

[D] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [A] | [A][D] 

D

123

Bm

234

G

123

A

123

A6

C

123

Em/G

123

Em

23

Asus4

12

Esus4

23

Gbm

34

G/B

134

Abm

1234

E

123

G6

23

Bb

234

D/Gb

1235

E/B

123
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: