Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng): [Ebm] | [A] | [Emaj7] | [Dbm] | [Gbm] | [B] | [B] [Abm] | [E] | [E] | [Gb] | [B] | [B] | [E] | [E] | [A] Nhớ chiều [Ebm] nào em đến [B] thăm anh [A][Abm] Hai bên [Gb] đường phố đã [E] lên......