MỜI EM VỀ

Sáng tác Ns Việt Dzũng
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 1439

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

 

Hợp âm dạo (Elvis Phương):

[D] | [F#m] | [Em][Bm] | [Bm] | [G][E/G#] | [A]

[Dm][F#m] | [C] | [G][Gm] | [D/F#] | [E][A]

1. Tôi [Dm] muốn mời em [Bm] về
Thăm [D/A] lại Hà Nội [Em] xưa
Cổ Ngư chiều đổ [Bm]
Trong [A] mưa buồn lưa [E] thưa. [A]

Tôi muốn mời em [Bm] về
Thăm [A] lại Sài Gòn [E] xưa
Duy Tân chiều say [B] nắng
Uống [A] môi nồng hương [D] xưa. [A]

ĐK:
Tôi [D] muốn mời em [F#m] về
Nhưng [G] quê hương tôi [F#m] quá xa
Bên kia [Bm] bờ Thái Bình [D] bao la. [A]

Tôi [D] muốn mời em về
Nhưng [G] chim đã gãy [Em] cánh
Như [G#m] mây đã ngừng [A] bay
Cho [C#] tôi còn lại nơi [D] này. [Bm]

2. Tôi [D] muốn mời em [Bm] về
Thăm lại căn nhà [E] xưa
[B] mẹ ngồi đâu [Bm] đó
Sợi [A] tóc bạc đong [C] đưa. [A]

Tôi [D] muốn mời em [Bm] về
Thăm [D] lại phố phường [Em] xưa
Những [B] chiều trời mưa phủ
Lời [A] yêu nói sao [D] vừa.

 

Version 2:

INTRO : [D] | [F#m] | [Em] | [Bm] | [F#] | [G] | [E/G#] | [A][D] 

[F#m] | [C] | [G] | [Gm] | [D/F#] | [Bm7] | [A] | [Dm] - [Bbmaj7] | [Bm]

Tôi [Dm] muốn mời em [Bm] về
Thăm [D/A] lại Hà Nội [E5] xưa
Cổ Ngư chiều đổ [Bsus4]
Trong [C#m] mưa buồn lưa [C] thưa. [A5]

Tôi [D5] muốn mời em [Bm] về
Thăm [A] lại Sài Gòn [Em] xưa
Duy Tân chiều say [B] nắng
Uống [Amaj7] môi nồng hương [D] xưa

Tôi [Dadd9] muốn mời em [A] về
Nhưng quê [G] hương tôi quá [F#m] xa
Bên kia [Em] bờ Thái Bình bao [D] la.

Tôi [D5] muốn mời em [F#5] về
Nhưng [G] chim đã gãy [Em] cánh
Nhưng [G#5] mây đã ngừng [A] bay
Cho tôi còn lại nơi [Dmaj7] này.

Tôi [Dsus4] muốn mời em [Bm] về
Thăm lại căn nhà [Em] xưa
[Bm] mẹ ngồi đâu [B] đó
Sợi tóc [A5] bạc đong [Fmaj7] đưa [A]

Tôi [D] muốn mời em [Bm] về
Thăm lại phố phường [Em] xưa
Những [Bsus4] chiều trời mưa [Bm7] phủ
Lời yêu [A] nói sao [D] vừa...

x

E/G#

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

D/F#

1234

Thế tay

x

G#m

34
IV

Thế tay

x

Bbmaj7

234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

C#m

234
IV

Thế tay

x

Amaj7

123

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Fmaj7

234

Thế tay

Hợp âm dạo:

[Bb] | [F/A] | [Gm] | [F] | [Eb]

[Dm] | [C] | [F] | [F] | [F]

1. Tôi [Bb] muốn mời em về
Thăm lại Hà Nội [Cm] xưa
Cổ [Eb] Ngư chiều đổ [G]
Trong [Bb] mưa buồn lưa [Cm] thưa.

Tôi [Bb] muốn mời em [Gm] về
Thăm [Bb/D] lại Sài Gòn [Cm/Eb] xưa
Duy Tân chiều say [Dm7] nắng
Uống [F] môi nồng hương [Bb] xưa. [Bb]

ĐK:
Tôi [Gm] muốn mời em [Dm7] về
Nhưng [Cm] quê hương tôi [F] quá xa
Bên kia bờ Thái Bình [Bb] bao la. [Bb]

Tôi [Gm] muốn mời em [Dm] về
Nhưng [Eb] chim đã gãy [Cm] cánh
Như [C] mây đã ngừng [F] bay
Cho tôi còn lại [Bb] nơi này. [Bb]

2. Tôi [Bb] muốn mời em [Gm] về
Thăm [Dm] lại căn nhà [Cm] xưa
Có mẹ ngồi đâu [Bb/D] đó
Sợi [Am/E] tóc bạc đong [F] đưa.

Tôi [Bb] muốn mời em [Gm] về
Thăm [F] lại phố phường [Cm/Eb] xưa
Những chiều trời mưa [Dm7] phủ
Lời [Ebm] yêu nói [Gb] sao vừa. [Bb]

[Eb] | [Gm] | [Gm] | [F] | [Eb]

[Eb][C/E] | [C] | [F][F][Dm]

ĐK:
Tôi [Gm] muốn mời em [Dm7] về
Nhưng [Cm] quê hương tôi [F] quá xa
Bên kia bờ Thái Bình [Bb] bao la. [Bb]

Tôi [Gm] muốn mời em [Dm] về
Nhưng [Eb] chim đã gãy [Cm] cánh
Như [C] mây đã ngừng [F] bay
Cho tôi còn lại [Bb] nơi này. [Bb]

2. Tôi [Bb] muốn mời em [Gm] về
Thăm [Bb] lại căn nhà [Cm] xưa
Có mẹ ngồi đâu [Gm] đó
Sợi [C/E] tóc bạc đong [F] đưa.

Tôi [Bb] muốn mời em [Gm] về
Thăm [F] lại phố phường [Eb] xưa
Những [Cm] chiều trời mưa [G] phủ
Lời [Cm] yêu nói [Bb] sao vừa. [Bb]

Tôi [G] muốn mời em [F] về
Tôi [Bb] muốn mời em [Eb] về [F] | [F]
Em [Gb][Bb] về…[Cm7]-[Bb]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Cm/Eb

123

Thế tay

x

Am/E

123

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan