Chiều [D] nay mình lang thang trên phố [F#m] dài Không có [G] em ai chung bước dỗi nhau giận [D] hờn [D7] Không có [G] em đường xưa giăng mắt mây [F#m] trôi Chiều [Bm] nào hai đứa chung [Em] đôi Lặng [E] nhìn mùa thu lá [A] rơi. Dù [D] mai tình lên......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files09/ChieuNayKhongCoEm-NgoThuyMien-.swf” width=”690″ height=”840″]