Sheet nhạc bài: MỘT GIẤC MƠ

Hợp âm

Một Giấc Mơ - Elvis Phuong_001-1024

Một Giấc Mơ - Elvis Phuong_002-1024

Một Giấc Mơ - Elvis Phuong_003-1024

Lời bài hát

 
MỘT GIẤC MƠ - Elvis Phương
Nhịp: 4/4, tempo: 111, điệu: Rumba
=====
Hợp âm dạo ():
 
Chuyện hôm  qua như giấc mơ lâu  rồi
Chuyện đùa  vui, chuyện đùa  thôi
Người quên  ta hay ta đã quên đi  người
Đừng bận  tâm, chuyện vui  chơi cho qua tháng  năm!
Cho  hết ưu  tư bao  ngày
Còn vương  mắt trên đôi bờ  vai
Tìm bên nhau như gío mây ngang  trời
Tìm vòng  tay, tìm bờ  môi
Người yêu ta hay ta đã yêu thương  người
Đừng bận  tâm, chuyện vui  chơi cho qua tháng  năm!
Khi  trót cho nhau một  đời
Còn chi  thú phiêu du ngang  trời 
 Sẽ ra đi thật  xa một  mình
Vì chuyện  tình đã không còn  vui
Còn gì tiếc  nuối chỉ thêm buồn  thôi
Xin trao  người một nụ  cười thấm trên bờ  môi
Còn vui mãi khi  xa người. 
 
Chuyện hôm  qua như giấc mơ lâu  rồi
Chuyện đùa  vui, chuyện đùa  thôi
Người quên  ta hay ta đã quên đi  người
Đừng bận  tâm, chuyện vui  chơi cho qua tháng  năm!
Cho  hết ưu  tư bao  ngày
Còn vương  mắt trên đôi bờ  vai
Tìm bên nhau như gío mây ngang  trời
Tìm vòng  tay, tìm bờ  môi
Người yêu ta hay ta đã yêu thương  người
Đừng bận  tâm, chuyện vui  chơi cho qua tháng  năm!
Khi  trót cho nhau một  đời
Còn chi  thú phiêu du ngang  trời 
 Sẽ ra đi thật  xa một  mình
Vì chuyện  tình đã không còn  vui
Còn gì tiếc  nuối chỉ thêm buồn  thôi
Xin trao  người một nụ  cười thấm trên bờ  môi
Còn vui mãi khi  xa người.