Lời bài hát
TRÁI TIM BÊN LỀ - Bằng Kiều Hợp âm dạo (Blues):  Em đã  biết bao ngày bên  em  Là anh đã có  bấy nhiêu ngày yêu  em  Nhưng em  vẫn ngây  thơ nên không biết tình  anh  Thầm yêu  em nên  tim đau rã  rời.  Anh đã thấy bao người yêu  em  Tình anh  đã nhức nhối thinh lặng  bên em  Nhìn em  yêu tuy ngay  đây nhưng rất xa  xôi  Vì tim  em đã  trót trao ai rồi. ĐK: Tình yêu sâu  kín cho  em đã  bao ngày thầm  lặng Nhìn em không  nói nên  câu nói  chi đây  Lòng xót  xa đi bên đời  em và thấy  em chịu nhiều đắng cay Mà tim anh đây vì yêu  em nên đau rã  rời. Vì em đã trót yêu  ai em mãi  vô tình không nhận  ra Tình yêu anh  đã trao  em bấy lâu  nay  Một trái  tim bên lề rất  đau vì biết  em chẳng hề biết đâu Tình yêu  anh đã  trao em  rồi.   Em đã  biết bao ngày bên  em  Là anh đã có  bấy nhiêu ngày yêu  em  Nhưng em  vẫn ngây  thơ nên không biết tình  anh  Thầm yêu  em nên  tim đau rã  rời.  Anh đã thấy bao người yêu  em  Tình anh  đã nhức nhối thinh lặng  bên em  Nhìn em  yêu tuy ngay  đây nhưng rất xa  xôi  Vì tim  em đã  trót trao ai rồi. ĐK: Tình yêu sâu  kín cho  em đã  bao ngày thầm  lặng Nhìn em không  nói nên  câu nói  chi đây  Lòng xót  xa đi bên đời  em và thấy  em chịu nhiều đắng cay Mà tim anh đây vì yêu  em nên đau rã  rời. Vì em đã trót yêu  ai em mãi  vô tình không nhận  ra Tình yêu anh  đã trao  em bấy lâu  nay  Một trái  tim bên lề rất  đau vì biết  em chẳng hề biết đâu Tình yêu  anh đã  trao em  rồi.

Sheet nhạc bài: TRÁI TIM BÊN LỀ

Hợp âm

Trai tim ben le - sheet

trai-tim-ben-le-01 trai-tim-ben-le-02 trai-tim-ben-le-03 trai-tim-ben-le-04 trai-tim-ben-le-05