XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

Sáng tác Trịnh Lâm Ngân
Nhịp điệu Slow Ballad
Thể loại Nhạc Xuân
Đã xem 1757

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2166

Hợp âm dạo (Quang Lê):

[E] | [B] | [Abm] | [Dbm] | [A] | [E/Ab]

[Gbm] | [B] | [B] | [B] | [B]

Con biết bây [Bsus4] giờ mẹ chờ tin [E] con [E][Abm7]
Khi thấy mai [B] đào nở vàng bên [Dbm] nương [Dbm][A]
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ [Dbm7] về
Nay [E] én bay đầy trước [Dbm7] ngõ
Mà tin [Gbm] con vẫn xa ngàn [B] xa [B]
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên [E] vui [E][B]
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi [Dbm] nơi [Dbm][A]
Bên mái tranh [Gbm] nghèo ngồi quanh bếp [E] hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ [Dbm] sáng
Đỏ hây [B] hây những đôi [E] má đào. [E][E]

ĐK :
Nếu con không [Gb] về chắc mẹ buồn [A] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Abm] sang
Khu vườn [Dbm] thiếu hoa vàng [Gbm] mừng xuân [Gbm][B]
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh [Abm] trai
Sẽ đem về cho tà áo [Gb] mới
Ba ngày xuân đi khoe xóm [B] giềng. [B][B]

Con biết bây giờ mẹ chờ em [E] trông [E][Abm7]
Nhưng nếu con [B] về bạn bè thương [Dbm] mong [Dbm][A]
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [E/Ab] trường
Không [E] lẽ riêng mình êm [Dbm] ấm
Mẹ ơi [B] con xuân này [E] vắng nhà, [E][E]

[B] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Dbm][Dbm][Dbm][A]

[A] | [E/Ab] | [E/Ab] | [Dbm][B][E][Gbm][E]

ĐK:
Nếu con không [Gb] về chắc mẹ buồn [A] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Abm] sang
Khu vườn [Dbm7] thiếu hoa vàng [Gbm] mừng xuân [Gbm][B]
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh [Abm] trai
Sẽ đem về cho tà áo [Gb] mới
Ba ngày xuân đi khoe xóm [B] giềng. [B][B]

Con biết không về mẹ chờ em [E] trông [E][Abm7]
Nhưng nếu con [B] về bạn bè thương [A/Db] mong [Dbm][A]
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [E/Ab] trường
Không [E] lẽ riêng mình êm [Dbm] ấm
Mẹ ơi [B] con xuân này [E] vắng nhà, [Gbm7][E]
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [E/Ab] trường
Không [E] lẽ riêng mình êm [Dbm] ấm
Mẹ ơi [B] con xuân này [E] vắng nhà, [A][E]

Bao lứa trai [A] cùng chào xuân chiến [Abm] trường
Không [E] lẽ riêng mình êm [Dbm] ấm
Mẹ thương [B] con [B] | [B] ... xin [Dbm] đợi [Dbm]...
[B] ngày [Gbm]... [E] mai.

[E/Ab] | [E/Ab] | [Dbm] | [A] | [B] | [E]

x

Abm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[E] | [E] | [D] | [E] | [A][D] | [D]

Con biết bây [A] giờ mẹ chờ [D] tin con [E]
Khi thấy mai đào nở vàng [D] bên nương [D]
Năm trước con hẹn đầu xuân [Em] sẽ về
Nay [A] én bay đầy trước [Bm] ngõ
Mà tin con vẫn xa [A] ngàn xa [D]
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui [Em]
Nghe pháo giao thừa rộn ràng [D] nơi nơi [D]
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh [Em] bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ trời [A] sáng
Đỏ hây hây những đôi [D] má đào. [G]

ĐK:
Nếu con không về chắc mẹ buồn [E] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Gbm] sang
Khu vườn thiếu hoa vàng [Em] mừng xuân [A]
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh [Gbm7] trai
Sẽ đem về cho tà áo [E] mới
Ba ngày xuân đi khoe [A] xóm giềng. [A/Db]-[D]

Con biết bây giờ mẹ chờ [D] em trông [Em]
Nhưng nếu con về bạn bè [D] thương mong [D]
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [Em7] trường
Không lẽ riêng mình êm [A] ấm
Mẹ ơi con xuân này [Em] vắng nhà,

[E] | [E] | [D] | [Em] | [A][D] | [D]

[D] | [Em] | [A] | [Em] | [A][D] | [G]

ĐK:
Nếu con không về chắc mẹ buồn [E] lắm
Mái tranh nghèo không người sửa [Gbm] sang
Khu vườn thiếu hoa vàng [Em] mừng xuân [A]
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh [Gbm7] trai
Sẽ đem về cho tà áo [E] mới
Ba ngày xuân đi khoe [A] xóm giềng. [A/Db]-[D]

Con biết bây giờ mẹ chờ [D] em trông [Em]
Nhưng nếu con về bạn bè [D] thương mong [D]
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến [E] trường
Không lẽ riêng mình êm [A] ấm
Mẹ ơi con xuân này [D] vắng nhà, [Bm]
Bao lứa trai [E] cùng chào xuân chiến [E] trường
Không lẽ riêng mình êm [A] ấm
Mẹ ơi con xuân này [D] vắng nhà, [Bm]
Bao lứa trai [A] cùng chào xuân chiến [Em] trường
Không lẽ riêng mình êm [A] ấm
Mẹ ơi con xuân này [D] vắng nhà, [Bm]

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!