Hợp âm dạo (Sắc Màu): [Gm] | [Gm] | [ Gm][Dsus4] | [Gm] [ Eb] | [Dm]-[Gm] | [ F]-[Eb] Một [Gm] chiều đi trên con [Eb] đường này Hoa điệp [Am] vàng trải dưới chân [Bb] tôi Ngập ngừng [F] trong tôi như thầm [Cm] hỏi Đường về [Am] trường ôi sao lạ......