Hợp âm dạo (Quang Lê & Dương Ngọc Thái): [A]-[Amaj7][Abm7]-[Dbm7][Gbm]-[B7] [Dbm7][Gbm] | [Dbm][Eb] | [Ebm]-[Db] | [Db] Nhà [Db] em có hoa vàng trước [Dbm] ngõ Tường thật là [Abm] cao, gió leo cây [Dbm] kín rào Nhà [E] anh cuối [Dbm] con đường ngoại [Gbm] ô Vách [Bmaj7] thưa đèn......