Loài ngọc [F] đá mang tên [Gm] em Đã hơn mấy [Dm] mùa gọt đau từng [F] phiến Loài hoa trắng mang môi [Gm] em đã hơn mấy [Dm] mùa ủ [C7] nhụy hương [F] đêm Loài rêu biếc mang mắt [Gm] em đã hơn mấy [Dm] lần phiêu du dòng [F] nước Loài......