NGƯỜI ĐẾN TỪ TRIỀU CHÂU

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Fox
Thể loại Nhạc Hoa
Đã xem 5795

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Quang Linh):

[Gb] | [Gb][B] | [B][B] | [B]

[Gb] | [Gb][B] | [Abm][Dbm]

[Gb] | [B][Gb] | [B][B]

Nghìn trùng [B] xa ai còn vấn vương sông hồ [B]
Mà nơi [Abm] đây, bỗng [B] dừng bước phiêu [Dbm] du. [Gb]
Ở đây [B] có bếp lửa [Abm] hồng, và nơi [Dbm] đây có mối duyên [Gb] nồng.
Cũng nơi [Ab] đây em đang chờ [Abm7] anh xây mộng kết [Dbm] tơ. [Gb]

Ngày anh [B] đến ấm lại mùa đông giá [Abm] lạnh mịt [Gm] mờ
Ngày anh [B] đến cánh hoa vườn em ngát [Dbm] hương. [Gb]
Sẽ không [B] còn, những u [Ab] buồn,
[B] Chúng mình mãi gắn bó suốt đời [Gb] nhau. [Gb]
[Abm] Ngày anh đến với em, [B] gió cũng hát lao [Dbm] xao,
Cùng [Abm] đàn én [Gb] trong vườn [B] xuân. [B][B]

[B][B] | [B][Dbm] | [B][Gb] | [B][B]

Nghìn trùng [B] xa ai còn vấn vương sông hồ [B]
Mà nơi [Abm] đây, bỗng [B] dừng bước phiêu [Dbm] du. [Gb]
Ở đây [B] có bếp lửa [Abm] hồng, và nơi [Dbm] đây có mối duyên [Gb] nồng.
Cũng nơi [Ab] đây em đang chờ [Abm7] anh xây mộng kết [Dbm] tơ. [Gb]

Ngày anh [B] đến ấm lại mùa đông giá [Abm] lạnh mịt [Gm] mờ
Ngày anh [B] đến cánh hoa vườn em ngát [Dbm] hương. [Gb]
Sẽ không [B] còn, những u [Ab] buồn,
[B] Chúng mình mãi gắn bó suốt đời [Gb] nhau. [Gb]
[Abm] Ngày anh đến với em, [B] gió cũng hát lao [Dbm] xao,
Cùng [Abm] đàn én [Gb] trong vườn [B] xuân. [Gb]

[B] | [B][Dbm] | [B][Abm] | [B][Dbm][Gb][B]

[Abm][Dbm] | [Gbm][Abm][Abm][Dbm][Gb]

Ngày anh [B] đến ấm lại mùa đông giá [Abm] lạnh mịt mờ
Ngày anh [B] đến cánh [Abm] hoa vườn em ngát [Db] hương. [Gb]
Sẽ không [B] còn, những u [Abm] buồn,
[B] Chúng mình mãi gắn [Gbsus4] bó suốt đời [Gb] nhau. [Gb]
[Abm7] Ngày anh đến với [Abm] em, [B] gió cũng hát lao [Db] xao,
Cùng [Abm] đàn én [Dbm] trong vườn [B] xuân. [B][B]

[B] | [B][Gb] | [B][Dbm/E] | [B]

x

Abm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

 

Nghìn trùng [Bb] xa ai còn vấn vương sông [Dm] hồ
Mà nơi [Gm] đây, bỗng [Bb] dừng bước phiêu [Cm] du.
Ở đây [Bb] có bếp lửa hồng, và nơi [Cm] đây có mối duyên [Bb] nồng.
Cũng nơi [Gm] đây em đang chờ anh xây mộng kết [F7] tơ.

Ngày anh [Bb] đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt [Gm] mờ
Ngày anh [Bb] đến cánh hoa vườn em ngát [F7] hương.
Sẽ không [Bb] còn, những u [Gm] buồn,
[Bb] Chúng mình mãi gắn [Gm] bó suốt đời [F7] nhau.
[Bb] Ngày anh đến với [Gm] em, gió cũng hát lao [Cm] xao,
Cùng [Eb] đàn én [F7] trong vườn [Bb] xuân.

Nghìn trùng [Bb] xa ai còn vấn vương sông [Dm] hồ
Mà nơi [Gm] đây, bỗng [Bb] dừng bước phiêu [Cm] du.
Ở đây [Bb] có bếp lửa hồng, và nơi [Cm] đây có mối duyên [Bb] nồng.
Cũng nơi [Gm] đây em đang chờ anh xây mộng kết [F7] tơ.

Ngày anh [Bb] đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt [Gm] mờ
Ngày anh [Bb] đến cánh hoa vườn em ngát [F7] hương.
Sẽ không [Bb] còn, những u [Gm] buồn,
[Bb] Chúng mình mãi gắn [Gm] bó suốt đời [F7] nhau.
[Bb] Ngày anh đến với [Gm] em, gió cũng hát lao [Cm] xao,
Cùng [Eb] đàn én [F7] trong vườn [Bb] xuân.

Ngày anh [Bb] đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt [Gm] mờ
Ngày anh [Bb] đến cánh hoa vườn em ngát [F7] hương.
Sẽ không [Bb] còn, những u [Gm] buồn,
[Bb] Chúng mình mãi gắn [Gm] bó suốt đời [F7] nhau.
[Bb] Ngày anh đến với [Gm] em, gió cũng hát lao [Cm] xao,
Cùng [Eb] đàn én [F7] trong vườn [Bb] xuân.

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!