Hợp âm dạo (Quang Linh): [Gb] | [Gb][B] | [B][B] | [B] [Gb] | [Gb][B] | [Abm][Dbm] [Gb] | [B][Gb] | [B][B] Nghìn trùng [B] xa ai còn vấn vương sông hồ [B] Mà nơi [Abm] đây, bỗng [B] dừng bước phiêu [Dbm] du. [Gb] Ở đây [B] có bếp lửa......