Hợp âm dạo (Quang Linh) – Habanera: [Em] | [Em] [A] | [Em][D] | [Bsus4][D] | [Bm7]-[Em] | [Esus4] Ở tận sông [Em] Hồng em có biết Quê hương [D] anh cũng có dòng [G] sông Anh mãi [Bm] gọi với lòng tha [Bsus4] thiết Vàm Cỏ [D] Đông, ơi [Bm] Vàm Cỏ......